Odpoklicana članica Nadzornega sveta – predstavnica delavcev, Bojana Šteblaj

15. september 2022

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finanačnih instrumenov (ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Svet delavcev NLB sporoča, da je z 12. septembrom 2022 s funkcije članice Nadzornega sveta – predstavnice delavcev odpoklical Bojano Šteblaj. Svet delavcev NLB o imenovanju predstavnikov delavcev v Nadzornem svetu odloča v skladu z veljavnimi predpisi in je, skladno z utečeno proceduro, o tem že obvestil Banko Slovenije.

Nadzorni svet se nekdanji članici zahvaljuje za sodelovanje. 

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!