Objava MREL primernih kvalificiranih obveznosti na podlagi petega odstavka 62. člena ZRPPB-1

19. december 2022

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finanačnih instrumenov (ZTFI-1) in v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

V skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1), NLB d.d. objavlja sestavo postavk kapitala in kvalificiranih obveznosti, s katerimi izpolnjuje minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (zahteva MREL), ki velja za njeno skupino v postopku reševanja.

Podatki na dan 30. 11. 2022

v EUR

Zapadlost

Razvrstitev pri poplačilu v običajnih insolvenčnih postopkih

1. Kapital

 

 

 

1.1 Navadni lastniški temeljni kapital: 

 • Kapital NLB skupine v postopku reševanja

1.415.369.000

Brez zapadlosti

Po poplačilu vseh ostalih obveznosti.

1.2  Instrumenti dodatnega temeljnega kapitala: 

 • instrument dodatnega temeljnega kapitala (ISIN SI0022104275)

82.000.000

Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti. Izdajatelj ima možnost odpoklica obveznic na vsak delovni dan od 23. 9. 2027 do 23. 3. 2028 in na vsak 23. 9. od 23. 9. 2028 dalje

Pred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1) in po poplačilu vseh drugih obveznosti.

1.3 Instrumenti dodatnega kapitala:

 

 • podrejene obveznice za vključitev v dodatni kapital (ISIN SI0022103855)

45.000.000

6. 5. 2029, NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 6. 5. 2024

Pred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1), instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (točka 1.2) in po poplačilu vseh drugih obveznosti.

 • podrejene obveznice za vključitev v dodatni kapital  (ISIN XS2080776607)

  120.000.000

19. 11. 2029, NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 19. 11. 2024

 • podrejene obveznice za vključitev v dodatni kapital (ISIN XS2113139195)

120.000.000

5. 2. 2030, NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 5. 2. 2025

 • podrejene obveznice za vključitev v dodatni kapital (ISIN XS2413677464)

   225.000.000 

28. 11. 2032, NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 28. 11. 2027

2. Kvalificirane obveznosti 

 

2.1 Nezavarovane nepodrejene terjatve iz naslova dolžniških instrumentov: 

 • navadne obveznice (senior preferred notes; ISIN XS2498964209)

300.000.000

19. 7. 2025;

NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 19. 7. 2024

Pred poplačilom instrumentov dodatnega kapitala (točka 1.3) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 7. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.

2.2 Druge nezavarovane in nepodrejene terjatve: 

 • MREL primeren kredit

30.000.000

30. 03. 2025;

NLB d.d. ima opcijo predčasnega poplačila na dan 30. 03. 2024

Pred poplačilom nezavarovanih nepodrejenih terjatev iz naslova dolžniških instrumentov (točka 2.1) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 6. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.

2.3 MREL primerni depoziti (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena):

 • MREL primeren depozit

5.000.000

28.05.2024

Pred poplačilom nezavarovanih nepodrejenih obveznosti (točka 2.2) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do  5. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.

 • MREL primeren depozit

5.000.000

4.06.2024

 • MREL primeren depozit

5.000.000

11.06.2024

 • MREL primeren depozit

5.000.000

18.06.2024

 • MREL primeren depozit

15.000.000

16.12.2024

 • MREL primeren depozit

5.000.000

7.01.2025

 • MREL primeren depozit

5.000.000

4.02.2025

 • MREL primeren depozit

4.000.000

2.04.2025

 • MREL primeren depozit

10.000.000

26.05.2025

 • MREL primeren depozit

10.000.000

10.06.2025

 • MREL primeren depozit

10.000.000

8.07.2025

 • MREL primeren depozit

5.000.000

30.12.2025

 • MREL primeren depozit

5.000.000

5.01.2026

 • MREL primeren depozit

5.000.000

22.12.2026

 • MREL primeren depozit

5.000.000

4.01.2027

2.4 MREL primerni depoziti (vloge po 5. točki drugega odstavka 230. člena):

 • MREL primeren depozit

10.000.000

26.03.2024

Pred poplačilom MREL primernih depozitov (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena) (točka 2.3) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 4. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.

 • MREL primeren depozit

20.000.000

29.07.2024

 • MREL primeren depozit

30.000.000

2.04.2025

Skupni znesek kapitala in kvalificiranih obveznosti

2.496.369.000

 

Veljavna minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti izražena kot odstotek mere skupne izpostavljenosti subjekta, izračunane v skladu s 429. in 429.a členom Uredbe 575/2013/EU.

Zahteva MREL, ki jo mora od 1. januarja 2024 zagotoviti NLB d.d. na konsolidirani podlagi na ravni skupine v postopku reševanja (ki sestoji iz NLB d.d. in ostalih članic NLB Skupine razen bank) znaša 31,38 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (TREA) povečana za veljaven skupni kapitalski blažilnik; in 9,97 % mere skupne izpostavljenosti (LRE). NLB d.d. mora zagotavljati linearno povečevanje kapitala in kvalificiranih obveznosti zaradi približevanja zahtevi MREL, zato mora 1. januarja 2022 zagotoviti 25,19 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju povečanega za skupni kapitalski blažilnik (3,5 %); in 8,03 % mere skupne izpostavljenosti. Zahteva MREL mora biti ves čas izpolnjena.

Odnosi z vlagatelji 

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!