Objava MREL zahteve

25. maj 2023

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finanačnih instrumenov (ZTFI-1) in 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

NLB d.d., Ljubljana (»NLB d.d.«) sporoča, da je 24. maja 2023 prejela odredbo Banke Slovenije (»BS«) v zvezi z zahtevo MREL (minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti). MREL zahteva, ki jo mora od 1. januarja 2024 ves čas zagotavljati NLB d.d. na konsolidirani podlagi na ravni skupine v postopku reševanja (NLB Resolution Group, ki sestoji iz NLB d.d. in N Banke d.d. ter ostalih članic NLB Skupine razen bank) znaša 30,99 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (Total Risk Exposure Amount) (brez skupnega kapitalskega blažilnika) in 10,39 % mere skupne izpostavljenosti (Leverage Ratio Exposure).

S to odločbo preneha veljati predhodna odredba BS o MREL zahtevi z dne 21. decembra 2021, ki je znašala 31,38 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (Total Risk Exposure Amount) (brez skupnega kapitalskega blažilnika) in 9,97 % mere skupne izpostavljenosti (Leverage Ratio Exposure) od 1. 1. 2024 dalje.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!