35. Skupščina delničarjev NLB d.d. bo 15. junija 2020

4. maj 2020

Danes, 4. maja, je NLB d.d. objavila sklic 35. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo 15. junija letos v Ljubljani s pričetkom ob 11. uri. Sklic Skupščine delničarjev NLB d.d., predlogi sklepov z obrazložitvami in ostala gradiva za skupščino so objavljeni na tej spletni strani in na voljo vsem zainteresiranim deležnikom.

NLB d.d. sklicuje Skupščino delničarjev NLB d.d. v času, ko v državi zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) še vedno veljajo določeni omejevalni ukrepi, povezani z združevanjem in gibanjem oseb. Zato vsem delničarjem svetujemo, da se s predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostalimi gradivi seznanijo na spletni strani banke in se na ta način izognejo nepotrebnim fizičnim kontaktom ob vpogledu v gradiva na sedežu banke. Če bi se vseeno odločili za to manj varno in bolj zamudno možnost, delničarje prosimo, da svoj prihod predhodno najavijo po elektronski pošti na naslov Skupscina2020@nlb.si ali telefonu 01 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med  9.00 in 11.00 uro.

Če epidemiološke razmere ne bodo primerne, bo skupščina preklicana 

V banki ocenjujemo, da bodo omejevalni ukrepi, ki bi lahko vplivali na izvedbo Skupščine delničarjev NLB d.d., do datuma zasedanja omiljeni ali celo odpravljeni. V nasprotnem primeru bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, in sicer najpozneje tri delovne dni pred dnem zasedanja, na smiselno enak način, kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. v poznejšem terminu, ko bodo epidemiološke razmere to dovoljevale in tako vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.

Organizirano zbiranje pooblastil delničarjev – varen način uresničevanja glasovalnih pravic 

NLB d.d. želi delničarjem omogočiti čim lažje in čim bolj varno izvrševanje njihovih pravic, zato bo organizirano zbirala njihova pooblastila za glasovanje na Skupščini delničarjev NLB d.d. Delničarji bodo v ta namen na svoj naslov, vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., prejeli obrazec za prijavo in pooblastilo za zastopanje s strani pooblaščencev, ki jih predlaga NLB d.d.

Delničarje, ki se bodo Skupščine delničarjev NLB d.d. udeležili osebno, vnaprej vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

NLB Komuniciranje