Agencija za certificiranje NLB

Agencija za certificiranje NLB je registriran overitelj kvalificiranih digitalnih potrdil (certifikatov), ki deluje v okviru Nove Ljubljanske banke d.d.

Agencija za certificiranje (AC NLB) je vpisana v register overiteljev na nivoju EU in državni register overiteljev (XML oblika) , njeno delovanje pa je skladno z Uredbo eIDAS in Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu(Uradni list RS, št. 98/2004 - ZEPEP).

Javni del notranjih pravil delovanja.

O certifikatu (digitalnem potrdilu)

Certifikat - digitalno potrdilo omogoča identifikacijo uporabnika, izvedbo podpisa digitalnih dokumentov ter varovanje zaupnih podatkov s šifriranjem. Certifikati - digitalna potrdila, ki jih izdaja AC NLB, se uporabljajo za elektronsko poslovanje prek NLB Klika in drugje.

                 

Identiteta AC NLB

OBVESTILO

V skladu z evropsko uredbo eIDAS (Uredba (EU) št. 910/2014 evropskega parlamenta in sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES, v nadaljevanju: eIDAS), ki opredeljuje delovanje izdajateljev kvalificiranih digitalnih potrdil, smo izvedli tehnične spremembe za kvalificirana digitalna potrdila AC NLB, izdana po 1. 7. 2017.

Če za svoje elektronske storitve uporabljate tudi kvalificirana digitalna potrdila AC NLB, bo morda potrebna prilagoditev le-teh. Nova kvalificirana potrdila se od obstoječih razlikujejo v polju DN, poleg tega identiteto izdajatelja AC NLB predstavljata tudi novo korensko potrdilo ter potrdilo izdajatelja (RootCA in SubCA).    

V primeru, da potrebujete testni certifikat, nam lahko pišete na acnlb@nlb.si in poslali vam bomo certifikat ter pripadajoče geslo.                                       

NLB Certification Agency

NLB Certification Agency operates within the Nova Ljubljanska banka d.d as a registered certification authority for qualified digital certificates.

Certification Agency (AC NLB) is entered in the Register of Certification authorities and it functions in line with the eIDAS regulation and Electronic Commerce and Electronic Signature Act.

The main responsibility of a certification authority of qualified digital certificates is to verify the user identity, which is similar to issuing passports or personal identity cards, the only difference being that a digital certificate does not exist in paper.

Digital certificates facilitate user identification, signing of digital documents and protecting confidential data with encryption. The digital certificates issued by the AC NLB are used for e-signing in the NLB Klik e-banking facility and other systems.

AC NLB Digital Certificates are qualified and can be used also for transacting outside the NLB.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!