Pogoji pošiljanja elektronskih izpiskov

Seznanjen sem in soglašam da:

  • NLB d.d. vpisani e-naslov uporablja za pošiljanje izpiskov za osebne račune, varčevalne račune, postopna varčevanja in plačilne kartice, tako da je elektronskemu sporočilu pripeta vsebina izpiska oz. obvestilo v PDF formatu, ki pa ni zaščiteno s posebnim geslom ali varnostnim elementom
  • NLB d.d. vpisani e-naslov upošteva kot zadnji veljavni e- naslov, ki ga uporabljam za svoje poslovanje z banko in da ga bo banka lahko uporabljala za pošiljanje izpiskov prometa z vseh mojih računov in tudi drugih obvestil banke, ne glede na to, da je bil morda ob sklenitvi poslovnega razmerja ali kdaj kasneje banki sporočen drugačen e-naslov ali dogovorjen drugačen način pošiljanja
  • kombinacija prejemanja izpiskov v tiskani obliki po pošti in hkrati tudi na e-naslov ni mogoča, ponovno prijavo na papirni izpisek se lahko uredi izključno z osebnim obiskom v NLB Poslovalnici
  • v primeru spremembe e- naslova spremembo sporočim tako, da ponovno izvedem naročilo na elektronski izpisek ali osebno v NLB Poslovalnici
  • bo sprememba načina prejemanja izpiskov upoštevana predvidoma ob naslednjem rednem pošiljanju
Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!