Predstavitev zbirke

Zakaj imamo zbirko?

Zgodovinsko gledano smo bančniki vedno posvečali veliko pozornosti razvoju umetnosti. Koncept podpore umetnosti Nove Ljubljanske banke z zbiranjem del, ki so jih ustvarili tako uveljavljeni kot uveljavljajoči se umetniki našega časa, je del korporativne kulture banke in njene družbene osveščenosti. Menimo, da je okolje, ki spodbuja k ustvarjalnosti in inovacijam življenjski spodbujevalec rasti, ki dodaja vrednost tako umetnosti kot bančni industriji. Z opremljanjem poslovnih prostorov z likovnimi deli kot tudi s podporo talentiranih umetnikov se uvrščamo v krog bančnih ustanov, ki se ponašajo z zbirkami umetnosti in kulturnimi spomeniki, ki so nacionalnega, včasih celo svetovnega pomena za kulturno dediščino. Nova Ljubljanska banka, je s svojo tradicijo, ki izhaja iz Mestne hranilnice ljubljanske, vselej poverila izbor umetniških del strokovnjakom in z leti se je nabralo veliko kvalitetnih likovnih del, ki so razporejena po bančnih enotah po celi Sloveniji.

Ustanovitev zbirke

V skrbi za slovensko kulturno dediščino je banka leta 1999 ustanovila Umetniško zbirko, s ciljem, da obstoječi fond likovnih del uredi in ovrednoti ter ga postopno strokovno izpopolni. Dolgoročni cilj zbirke je postati ena od reprezentativnih zbirk del slovenskih likovnih ustvarjalcev 20. in 21. stoletja. Strokovna komisija pod vodstvom dr. Staneta Bernika je prvih deset let zbirko dopolnjevala s ključnimi deli priznanih slovenskih avtorjev, ker menimo, da je zbirka dobra naložba v umetnost, v slovensko kulturo, ki je v času globalizacije za slovenski narod še posebno pomembna. Z nakupom umetniških del priznanih ustvarjalcev tako banka podpira razvoj in promocijo slovenske likovne umetnosti. Mnogo del, ki jih ima banka že desetletja, in tudi vsa dela, ki jih je pridobila v zadnjih letih, sodijo v vrh slovenske likovne umetnosti. Ponosni smo, da je v strokovni javnosti veliko zanimanja za dela iz naše zbirke. Za nas je to potrditev, da imamo v zbirki pomembna dela slovenske likovne ustvarjalnosti in tako skupaj z drugimi muzejskimi in galerijskimi ustanovami pomembno sooblikujemo nacionalni umetniški fond in skrbimo za ohranjanje slovenske kulturne dediščine.

VAS ZANIMA UMETNOST?


 

Naročite se na naša sporočila

KONTAKT


Fortunata Polenšek
E : fortunata.polensek@nlb.si