Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Skupščine delničarjev v letu 2006

Sklic Skupščine NLB d.d. je bil objavljen 26. maja v časopisu Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).


Sklic skupščine NLBUtemeljitve predlogov za sklepanje na skupščini NLBSpremembe in dopolnitve statuta NLB

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE NLB

31.12.2017

69,1 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: vlagatelji@nlb.si

Odnosi z javnostmi
E: oj@nlb.si