Skupščine delničarjev v letu 2006

Sklic Skupščine NLB d.d. je bil objavljen 26. maja v časopisu Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).


Sklic skupščine NLBUtemeljitve predlogov za sklepanje na skupščini NLBSpremembe in dopolnitve statuta NLB

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2023

NLB Skupina: 124,9 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!