Skupščine delničarjev v letu 2006

Sklic Skupščine NLB d.d. je bil objavljen 26. maja v časopisu Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).


Sklic skupščine NLBUtemeljitve predlogov za sklepanje na skupščini NLBSpremembe in dopolnitve statuta NLB

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2019

NLB Skupina: 79,4 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Vesna Blagojević Jelačin
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2814
E: vesna.blagojevic@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si