Skupščine delničarjev v letu 2008

Sklic Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 30. maja v Uradnem listu in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 13. skupščine NLBGradivo za 13. redno skupščino NLBSprejeti sklepi 13. skupščine NLB
 

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2019

NLB Skupina: 79,4 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Vesna Blagojević Jelačin
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2814
E: vesna.blagojevic@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si