Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Skupščine delničarjev v letu 2008

Sklic Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 30. maja v Uradnem listu in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 13. skupščine NLBGradivo za 13. redno skupščino NLBSprejeti sklepi 13. skupščine NLB
 

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE NLB

31.12.2017

69,1 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: vlagatelji@nlb.si

Odnosi z javnostmi
E: oj@nlb.si