Skupščine delničarjev v letu 2016

27. Skupščina

Sklic 27. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 3. avgusta 2016 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 27. Skupščine NLB

Predstavitev kandidatov za nadzorni svet

Sprejeti sklepi 27. Skupščine NLB d.d.

26. Skupščina

Sklic 26. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 10. februarja 2016 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 26. Skupščine NLB

Besedilo sprememb statuta NLB d.d.

SDH d.d. - Predlog dopolnitve dnevnega reda

SDH d.d. - Dodatno obvestilo

Sprejeti sklepi 26. Skupščine NLB d.d.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!