Skupščine delničarjev v letu 2017

28. Skupščina

Sklic 28. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 7. aprila 2017 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 28. Skupščine NLB d.d.

Sprejeti sklepi 28. Skupščine NLB d.d.

29. Skupščina

Sklic 29. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 7. septembra 2017 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 29. Skupščine NLB d.d.

Sprejeti sklepi 29. Skupščine NLB d.d.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 6. 2019

NLB Skupina: 79,4 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Vesna Blagojević Jelačin
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2814
E: vesna.blagojevic@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si