Skupščine delničarjev v letu 2017

28. Skupščina

Sklic 28. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 7. aprila 2017 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 28. Skupščine NLB d.d.

Sprejeti sklepi 28. Skupščine NLB d.d.

29. Skupščina

Sklic 29. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 7. septembra 2017 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic 29. Skupščine NLB d.d.

Sprejeti sklepi 29. Skupščine NLB d.d.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

30. 9. 2023

NLB Skupina: 132,6 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!