Skupščine delničarjev v letu 2023

41. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Sklic 41. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 27.10.2023 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.  

NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb (elektronska skupščina).

Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Izid glasovanja 41. skupščine delničarjev NLB d.d.

Sklic 41. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Gradivo za 41. Skupščino delničarjev NLB d.d.

Priloge Gradiva za 41. Skupščino delničarjev NLB d.d.

  • k točki 3. sklica

Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.

Ostala dokumentacija v povezavi s 41. Skupščino delničarjev NLB d.d.:

Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe na skupščino

Pooblastilo za zastopanje

40. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Sklic 40. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 10.5.2023 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.  

V primeru omejevalnih ukrepov zaradi virusa COVID-19, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.

NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (elektronska skupščina).

Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Izid glasovanja 40. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Sklic 40. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Gradivo za 40. Skupščino delničarjev NLB d.d.

Priloge Gradiva za 40. Skupščino delničarjev NLB d.d.

  • k točki 2. sklica

Letno poročila NLB Skupine za 2022

Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2022

Poročilo o prejemkih v poslovnem letu 2022

Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2022 na podlagi izhodišč SDH

  • k točki 4. sklica

Poročilo Notranje revizije za leto 2022

Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 23.2.2023

Ostala dokumentacija v povezavi s 40. Skupščino delničarjev NLB d.d.:

Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe na skupščino

Pooblastilo za zastopanje

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!