Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

17. marec 2017

Sergeja Slapničar odstopila iz članstva v nadzornem svetu NLB

V ponedeljek, 13. marca, je članica Nadzornega sveta NLB Sergeja Slapničar seznanila nadzorni svet in predsednika uprave NLB, da odstopa z mesta članice Nadzornega sveta NLB.

Gre za odločitev, ki so ji jo narekovale spremenjene osebne okoliščine in zavezanost k najvišjim standardom korporativnega upravljanja. V ponedeljek, 13. marca, je namreč nadzorni svet Abanke za novega člana uprave banke imenoval g. Matevža Slapničarja, soproga Sergeje Slapničar, članice NS NLB.

Nadzorni svet je z odstopno izjavo soglašal, kot tudi s predlogom Slapničarjeve, da ji preneha funkcija pred potekom odpovednega roka, in sicer z 20. marcem 2017.

Nadzorni svet se ji je ob tej priložnosti zahvalil za kvalitetno in angažirano delo ter s tem pomemben delež, ki ga je v času svojega članstva prispevala k transformaciji največje slovenske banke. NS NLB svoje delo nemoteno nadaljuje v 8-članski zasedbi.

NLB d.d., Ljubljana

Odnosi z vlagatelji