21. april 2017

Matjaž Titan odstopil iz članstva v Nadzornem svetu NLB

Danes, 21. aprila, se je Nadzorni svet NLB d.d. na svoji korespondenčni seji seznanil z odstopno izjavo Matjaža Titana.

Prav tako je soglašal z njegovim predlogom za skrajšanje odpovednega roka, tako da se mu funkcija člana Nadzornega sveta NLB d.d. izteče z iztekom današnjega dne.

NS NLB svoje delo nemoteno nadaljuje v 6-članski zasedbi.

NLB d.d.

Odnosi z vlagatelji