NLB Skupina v prvem polletju ustvarila 73,7 milijona evrov čistega dobička

13. avgust 2020

»Po prvem polletju, zaznamovanem s pandemijo Covid-19, ki je močno vplivala tako na svetovno gospodarstvo kot na naše vsakodnevno življenje, Nadzorni svet NLB d.d. z zadovoljstvom ugotavlja, da je NLB Skupina kljub oblikovanju oslabitev in rezervacij poslovala stabilno in dobičkonosno. Predvsem pa smo zadovoljni z odgovornim pristopom Skupine k poslovanju in z dobrim razumevanjem potreb okolja, v katerem deluje,« je dejal predsednik Nadzornega sveta NLB d.d. Primož Karpe na današnji 64. seji, na kateri je bilo predstavljeno poslovanje NLB Skupine v prvi polovici leta 2020.

V omenjenem obdobju je NLB Skupina ustvarila čisti dobiček v višini 73,7 milijona evrov, kar je 20,7 milijona evrov ali 22 odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem lani. Skupina je ustvarila enake čiste prihodke iz poslovanja v višini 260 milijonov evrov kot v enakem obdobju lani in skoraj nespremenjen dobiček pred oslabitvami in rezervacijami v višini 115,2 milijona evrov (1-odstoten padec v primerjavi z enakim obdobjem lani), kar dokazuje stabilnost prihodkov. Padec neto dobička lahko pripišemo zlasti oblikovanju že omenjenih oslabitev in rezervacij v povezavi z izbruhom pandemije Covid-19 v prvem četrtletju 2020 (oslabitve in rezervacije v prvem polletju 2020: 33,2 milijona evrov; v enakem obdobju lani: 5,5 milijona evrov). Vpliv je deloma nadomestil enkratni rezultat ob prodaji dolžniških vrednostnih papirjev v vrednosti približno 330 milijonov evrov, s čimer smo dosegli pozitiven učinek na poslovanje Skupine v višini 17,2 milijona evrov, ter uspešna prodaja zavarovalnice NLB Vita v drugem četrtletju, ki je k rezultatu Skupine prispevala 11 milijonov evrov. Hčerinske banke iz Jugovzhodne Evrope so prav tako poslovale uspešno in v prvem polletju 2020 k dobičku Skupine pred davki prispevale 40 odstotkov.      

Ključni dejavniki, ki so ob že omenjenih vplivali na rezultat NLB Skupine, so bili predvsem nižji neto obrestni prihodki (za 6 odstotkov glede na enako obdobje lani) zaradi taktičnih premikov pozicij v bilanci v času pandemije, višje vrednosti gotovine (za približno 1 milijardo glede na obdobje od začetka leta), pa tudi učinki podrejenih obveznic Tier 2, ki so bile izdane deloma zaradi pričakovane integracije Komercijalne banke. Osnovni prihodki iz kreditnega poslovanja v primerjavi z enakim obdobjem lani ostajajo stabilni, ne glede na nižji obseg novih kreditov med pandemijo. Tako se je neto obrestna marža v NLB Skupini znižala na 2,19 odstotka (-35 b.t. glede na enako obdobje lani), predvsem kot posledica prej omenjenih ukrepov. H končnemu rezultatu so ravno tako pozitivno prispevali višji neto neobrestni prihodki (10-odstotno zvišanje glede na enako obdobje lani), ki so posledica enkratnih dogodkov in nekoliko nižjih čistih opravnin (1 odstotek) zaradi izbruha bolezni COVID-19. Stroški ostajajo stabilni, razmerje med stroški in prihodki (CIR) je znašalo 55,7 odstotka, kar je 0,5 o.t. višje glede na enako obdobje lani.  

Bilančna vsota NLB Skupine se je zvišala na 14.892 milijonov evrov, predvsem zaradi višjih depozitnih prilivov. Bruto krediti strankam so se na nivoju Skupine zvišali za 4 odstotke glede na enako obdobje lani (8.048,9 milijona evrov), kar predstavlja rahlo, 1-odstotno zvišanje (110,6 milijona evrov). Rast je bila zabeležena tako na segmentu bruto kreditov pravnim osebam (185,9 milijona evrov oziroma 5 odstotkov glede na enako obdobje lani) kot tudi prebivalstvu (160,5 milijona evrov oziroma 4 odstotke glede na enako obdobje lani).

Količnik skupnega kapitala NLB Skupine je znašal 20,5 odstotka (zvišanje za 4,2 o.t. glede na enako obdobje lani), kar je znatno nad zakonskimi zahtevami, predvsem zaradi vključitve podrejenih obveznic Tier 2 v znesku 240 milijonov evrov v letu 2020 in nerazporejenega dobička iz leta 2019 v vrednosti 157,5 milijona evrov.

»Ne glede na negativne učinke pandemije COVID-19 na gospodarstvo na trgih, kjer poslujemo, poslovni rezultati dokazujejo kapitalsko in likvidnostno robustnost naše Skupine, predvsem pa izredno odziven in odgovoren odnos do ključnih deležnikov, še posebej strank in zaposlenih. Dokazali smo, da smo eden od glavnih stebrov lokalnih okolij, ob tem pa pospešili implementacijo naših strateških iniciativ za ustvarjanje trajnostne, dolgoročne vrednosti za naše investitorje. Še bolj kot prej smo se posvetili nenehnemu izboljševanju uporabniške izkušnje naših strank ter kakovosti življenja in okolja za prebivalce in podjetja v naši domači regiji,« je poudaril predsednik Uprave NLB Blaž Brodnjak. »Poleg tega se bolj kot kdaj koli prej zavedamo svoje družbeno odgovorne vloge. Trajnostni razvoj namreč za nas ni le mrtva črka na papirju, ampak vrsta konkretnih odločitev in ukrepov, s katerimi želimo postati podjetje, ki pomembno vpliva na družbo in je tudi eden od najbolj privlačnih zaposlovalcev v regiji,« je še dodal.

Več informacij o poslovanju NLB Skupine v prvi polovici leta 2020 je na voljo v Polletnem poročilu NLB Skupine, ki je bilo objavljeno danes. Jutri, v petek, 14. avgusta 2020, ob 11. uri pa  zainteresirano javnost vljudno vabimo k spremljanju predstavitve poslovnih rezultatov na tej povezavi.

Na seji so se člani Nadzornega sveta NLB seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke ter potrdili predloge, za katere je potrebno soglasje Nadzornega sveta.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!