NLB Skupina: Verjamemo v potencial te regije

14. april 2022

Naš dom je tukaj, v regiji Jugovzhodne Evrope. Tu so naše družine, prijatelji, sodelavci, sosedje, naši najljubši športniki, gostinci, ki vedo kakšno kavo pijemo najraje ... Svoj dom poznamo, razumemo, čutimo in vanj verjamemo z vsem svojim srcem. Zato lahko prepoznamo potencial te regije bolje in preden ga prepozna kdor koli drug ter ji ga tudi pomagamo doseči. Vsa naša prizadevanja se odražajo tudi v Letnem poročilu NLB Skupine za leto 2021 in Poročilu o trajnostnem poslovanju NLB Skupine za leto 2021, ki smo ju objavili danes. 

Nadzorni svet NLB se je namreč danes sestal na tretji seji v letošnjem letu ter pregledal Letno poročilo NLB Skupine za leto 2021, ki vključuje poročilo revizorske hiše Ernst & Young. Tako Letno poročilo NLB Skupine za leto 2021 kot Poročilo o trajnostnem poslovanju NLB Skupine za leto 2021 je bilo sprejeto in objavljeno ter je tako na voljo vsem zainteresiranim deležnikom.

Smo pred novimi izzivi, a močnejši kot kadar koli prej 

Kot so pokazali že predhodni nerevidirani finančni rezultati, je NLB Skupina leto 2021 zaključila zelo trdna pravzaprav ga je zaključila močnejša kot kadar koli. To je še toliko bolj pomembno po letu, ki ga je znova zaznamoval primež epidemije covid-19 ter njen vpliv na svetovno gospodarstvo ter kakovost življenja. 

Ob spodbudnem gospodarskem okrevanju, ki sta ga poganjala zdrava zasebna potrošnja in močno povpraševanje po posojilih, je NLB Skupina v preteklem letu zabeležila stabilno rast in dosegla odlične rezultate, ki so celo presegli napovedi. Rast je rezultat stabilnega in uspešnega poslovanja vseh poslovnih segmentov in pomembnega prispevka Komercijalne Banke, Beograd, medtem ko se zanesljivo upravljanje tveganj, ki podpira poslovanje Skupine, kaže v visoki kakovosti sredstev. Skupina je zabeležila 236,4 milijona evrov dobička po davkih in povečala tržne deleže v vseh segmentih poslovanja, pri čemer so vse bančne članice, ki poslujejo v naši domači regiji, poročale o solidnem neto dobičku ter k rezultatu Skupine prispevale 39 odstotkov po davkih.

»Tako izvrsten rezultat je dokaz, da tudi v časih gospodarskih težav znanje, izkušnje in preudarne poslovne odločitve, temelječe na trajnostnih načelih, prinesejo uspeh. NLB Skupina ima močne ter trdne temelje, Nadzorni svet pa verjame, da bo v prihodnje še močnejša,« poudarja Primož Karpe, predsednik Nadzornega sveta NLB.
Njegovo mnenje deli tudi predsednik Uprave NLB Blaž Brodnjak, ki z mislimi na prihodnost pravi: »Naša Skupina bo še naprej preudarno rastla in povečevala svoje tržne deleže, predvsem pa se bomo osredotočali na zagotavljanje inovativnih rešitev in izboljšanje uporabniške izkušnje za naše stranke, 24 ur na dan, vsak dan v letu. Že danes lahko naše stranke v Sloveniji skoraj vse bančne storitve opravijo, ne da bi morale za to obiskati poslovalnico, naš cilj pa je ta vodilni položaj v digitalnem poslovanju kar najhitreje prenesti tudi na ostale trge, kjer poslujemo. NLB Skupina dandanes ni več le bančna skupina, ampak eno od največjih IT in podatkovnih podjetij v regiji, naš cilj pa je razvoj lokalnega, prilagodljivega ekosistema, ki strankam nudi produkte in storitve po njihovi meri.« 

Da bi izpolnila ta cilj, NLB Skupina v Beogradu vzpostavlja kompetenčni center z imenom NLB DigIT, ki bo razvijal IT rešitve za celotno Skupino. To pa ni edini mejnik, ki se ga veselimo v Srbiji naslednjih nekaj tednov bodo namreč naše misli usmerjene predvsem k bližajoči se združitvi dveh lokalnih bank v NLB Komercijalno Banko, ki jo pričakujemo konec meseca, ter k prihajajočem Dnevu vlagateljev, ki ga bo NLB Skupina v Beogradu gostila 12. maja 2022.  

Skrbimo za regijo priložnosti

Poudariti pa moramo, da Skupina ni zainteresirana le za povečevanje vrednosti za naše delničarje z rastjo poslovanja in z zagotavljanjem najboljše uporabniške izkušnje za naše stranke, ampak predvsem za blaginjo in kakovost življenja v celotni regiji. Posledično naša prednostna naloga vse bolj postaja trajnost našega poslovanja in praks.

Okoljska razsežnost meril ESG (ang. kratica za merila okoljskega, družbenega in korporativnega upravljanja) nam je še posebej pri srcu, zato smo, med drugim, nadgradili naše upravljanje podnebnih in okoljskih tveganj, podpiramo ideje in rešitve, ki so usmerjene v energetski prehod, in zmanjšujemo lastni ogljični odtis. Natančneje: dobro se namreč zavedamo svoje vloge v boju proti podnebnim spremembam, ki jo lahko izpolnimo s podporo globalnega prehoda realnega gospodarstva k ogljični nevtralnosti, zato si ne prizadevamo zgolj za okrepitev, pospeševanje in podporo razogličenju, ampak želimo tudi voditi z zgledom. Poleg okoljskih vprašanj pa se enako zavzeto ukvarjamo z družbenimi in upravljavskimi temami, zagovarjamo enake možnosti ter neodvisno in strokovno korporativno upravljanje. Postati želimo eden ključnih gonilnih dejavnikov sprememb in trajnosti v našem delu sveta.

»Vendar pa se spremembe na začnejo s tem, da banke ponujajo zelena posojila ali prenehajo s financiranjem projektov, povezanih s premogom. Začnejo se z nami. Začnejo se z vami – z osebo, ki jo vidite v ogledalu. Z vsako zavestno odločitvijo, ki jo sprejmete. Z našimi drobnimi navadami in majhnimi vsakodnevnimi dejanji, kot so zmanjševanje uporabe avtomobila in hitrosti vožnje po avtocestah; ugašanje nepotrebnih luči in znižanje sobne temperature v naših pisarnah in stanovanjih; popolno prenehanje uporabe papirja, kadar to ni zakonsko zahtevano; s spodbujanjem raznolikosti in vključenosti ob spoštovanju meritokracije, pa tudi s številnimi drugimi dejanji, ki se morda zdijo nepomembna, a so, ko se seštejejo, velikanska. Pravzaprav so del velikega gibanja, ki se mu pridružujejo vsi sodelavci, njihove družine, prijatelji in sosedi. In prav za to si prizadevamo v NLB Skupini: postati vzor trajnostnega poslovanja in delovanja ter eno najbolj odgovornih in pomembnih podjetij v Jugovzhodni Evropi,« je dodaja predsednik Uprave NLB.

Skupščina delničarjev NLB d.d. načrtovana za 20. junij

Na današnji seji je Nadzorni svet potrdil tudi predlog Uprave, da skliče 38. Skupščino delničarjev NLB d.d., ki je načrtovana za 20. junij. Več informacij bo na voljo v sklicu. 

Člani Nadzornega sveta NLB d.d. so se na seji seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke ter potrdili predloge, za katere je potrebno soglasje Nadzornega sveta NLB d.d.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!