Imenovana nova članica Nadzornega sveta NLB - predstavnica delavcev

20. november 2020

Banka je s strani Sveta delavcev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana dne 20. 11. 2020 prejela informacijo, da je Svet delavcev banke za članico nadzornega sveta banke - predstavnico delavcev izvolil Janjo Žabjek Dolinšek.

Njen mandat se prične z 20. 11. 2020 in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!