NLB Skladi so s prevzemom družbe Generali Investments AD Skopje vstopili na trg Severne Makedonije

22. maj 2024

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. so danes, po pridobitvi vseh ustreznih soglasij, uspešno zaključili prevzem družbe Generali Investments AD Skopje. Pogodba o nakupu delnic družbe Generali Investments AD Skopje je bila med NLB Skladi in prodajalcem družbo Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o. podpisana novembra 2023.

»Severna Makedonija je za NLB Skupino eden od strateško najpomembnejših trgov. Skupina se namreč tu ponaša z močno prisotnostjo – nenazadnje je NLB Banka, Skopje tretja največja banka Skupine glede na bilančno vsoto, obenem pa z več kot 16-odstotnim tržnim deležem na trgu glede na bilančno vsoto in več kot 20-odstotnim tržnim deležem glede na posojila prebivalstvu oziroma depozite zaseda sistemsko pomemben položaj. Po drugi strani pa opažamo še veliko priložnosti za rast. Zato smo konec leta 2022 v Severni Makedoniji že ustanovili lizing družbo, zdaj pa svoj portfelj produktov dopolnjujemo še s storitvami upravljanja premoženja,« je pojasnil Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.
»V NLB Skupini verjamemo v razvoj naložbenih produktov v regiji Jugovzhodne Evrope. Severna Makedonija je pri tem še posebej zanimiva, saj je penetracija investicijskih produktov zelo nizka, po drugi strani je trg dovolj razvit in dojemljiv za takšno ponudbo, da vidimo veliko priložnosti za rast,« pa je dejal Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi. Kot je dodal, bodo po zaključku transakcije strankam kmalu tudi ponudili razširjen nabor skladov. Pojasnil je še, da namerava NLB Skupina v prihodnje upravljanje premoženja organizirati pod okriljem NLB Skladov.

NLB Skladi so največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov v Sloveniji, pa tudi največja družba za upravljanje po skupnih sredstvih v upravljanju. Že vrsto let ohranjajo svoj vodilni položaj na trgu in nenehno dosegajo najvišji delež vplačil, zaupa pa ji velik delež Slovencev.

General Investments AD Skopje je tretja največja družba za upravljanje premoženja na severnomakedonskem trgu z 18-odstotnim tržnim deležem. Družba upravlja približno 48 milijonov evrov sredstev strank v 4 različnih investicijskih skladih (1 denarni, 1 uravnoteženi in dva delniška sklada) ter zaposluje 10 strokovnjakov.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!