NLB z izdajo senior preferred obveznic znova uspešna na kapitalskih trgih

22. maj 2024

NLB je z zaključkom prodaje novih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov, katerih namen je krepitev zmožnosti izpolnjevanja zahteve MREL, znova zaznamovala uspešen dan na kapitalskih trgih. Transakcija je bila zelo dobro sprejeta, knjiga naročil pa je hitro rasla. Vlagatelji so oddali za 1,4 milijarde evrov naročil. V izdaji so sodelovali ugledni upravljavci skladov, mednarodne finančne institucije, banke, zavarovalnice in drugi vlagatelji.

Indikativna cena (angl. IPT) določena na ravni okoli MS+195 bazičnih točk (bistveno nižje v primerjavi s prejšnjimi izdajami NLB) se je tekom postopka prodaje znižala za 30 bazičnih točk na končnih MS+165 bazičnih točk. Investitorji so prepoznali trdno boniteto, uspešno poslovanje in strateške usmeritve NLB Skupine, kar je skupaj z ugodnimi tržnimi razmerami vplivalo na to, da je bila ciljna višina obveznic 2,8-krat presežena. Naročila je oddalo več kot 100 visokokakovostnih domačih, regionalnih in mednarodnih vlagateljev.

»Strokovno in predano delo celotnega tima ter uspešno poslovanje prispeva h krepitvi zaupanja v NLB, kar se je odrazilo tudi v današnjem izjemnem uspehu in vse večji pozitivni prepoznavnosti banke med profesionalnimi deležniki,« je po zaprtju knjige naročil dejal Archibald Kremser, CFO iz NLB.

Obveznice bodo predvidoma izdane 29. maja 2024, v izplačilo bodo dospele 29. maja 2030, pri čemer bo izdajatelj imel možnost predčasnega izplačila 29. maja 2029 (struktura 6NC5). Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 4,5 % letno.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!