NLB Skupina krepi svoj položaj v domači regiji: NLB prevzema družbo Summit Leasing

30. november 2023

Prišel je čas za nov mejnik v razvoju NLB Skupine ter storitev in rešitev, ki jih ponuja svojim strankam na trgih svoje domače regije, Jugovzhodne Evrope. Skupina namreč utrjuje svoj strateško pomemben položaj z napovedjo nakupa družbe Summit Leasing in nadaljnjo širitvijo dejavnosti upravljanja premoženja.

30. novembra 2023 je Nova Ljubljanska Banka, d.d. Ljubljana (»NLB«) sklenila kupoprodajno pogodbo za pridobitev 100-odstotnega deleža v družbi SLS HOLDCO, holdinška družba, d.o.o., matični družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. in njenih hčerinskih družb (»Summit Leasing«) iz skladov, ki jih upravljajo podružnice družbe Apollo Global Management, Inc. (»Apollo Funds«) in Evropska banka za obnovo in razvoj (»EBRD«). Podjetje je s približno 890 milijoni evrov konsolidiranih bruto terjatev vodilni ponudnik avtomobilskega financiranja v Sloveniji, pa tudi vodilni ponudnik potrošniškega financiranja v Sloveniji z bruto terjatvami v znesku približno 95 milijonov evrov (podatki na 30. september 2023). Poleg tega se podjetje ponaša z razvejano mrežo več kot 750 trgovcev z avtomobili v Sloveniji in na Hrvaškem ter preko 550 prodajnimi mesti za potrošniško financiranje v Sloveniji. Summit Leasing je konec leta 2022 upravljal približno 140.000 aktivnih finančnih pogodb z več kot 110.000 strankami.

»Da je napočil čas za nadaljnjo rast NLB Skupine, četudi neorgansko, ne bi smelo presenetiti nikogar, ki pozorno spremlja naš razvoj v zadnjih nekaj letih. Večkrat smo namreč poudarili, da nenehno spremljamo razmere na trgu in analiziramo potencialne možnosti za taktične združitve in prevzeme, ki bi nam lahko ponudili nove priložnosti ali potencialno celo pot na nove trge, predvsem pa bi s tem lahko povečali dodano vrednost za naše deležnike in našim strankam zagotovili dodatne storitve in rešitve,« je ob prevzemu dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak

Lizing storitve ustrezno naslavljajo potrebe naših strank, zato odločitev NLB Skupine za postopno širitev te dejavnosti ne preseneča. Po vstopu na slovenski trg z družbo NLB Lease&Go spomladi leta 2020 dejavnosti na področju lizinga dobivajo zagon, zato so bile leta 2022 znotraj skupine ustanovljene nove lizing družbe v Severni Makedoniji in Srbiji.

Lizing je ena od strateških dejavnosti NLB Skupine, vodilne bančne in finančne skupine s sedežem in izključnim strateškim interesom v naši domači regiji, Jugovzhodni Evropi, ki svoje stranke podpira z univerzalnimi rešitvami na področju poslovanja s prebivalstvom, podjetji in investicijskega bančništva. Storitve lizinga, ki jih ponujajo članice NLB Skupine, dopolnjujejo kreditiranje banke ter fizičnim in pravnim osebam omogočajo, da izberejo možnost, ki najbolj ustreza njihovim potrebam, situaciji in željam.

»Prepričani smo, da bo lizing postal pomemben del Skupine. Načrtujemo, da bi v svoji zreli fazi k bilančni vsoti Skupine prispeval več kot milijardo evrov, najnovejši prevzem pa bo realizacijo teh že tako ambicioznih načrtov še dodatno pospešil. Naš cilj je, da naše lizing družbe postanejo vodilne na področju premičnin v celotni domači regiji in igrajo pomembno vlogo na področju mobilnosti na trgih, kjer smo prisotni. Razvejana trgovska mreža Summit Leasinga v Sloveniji bo dopolnila naš digitalni in neposredni model ter tako zdaj še večjemu obsegu poslovanja omogočila večkanalno distribucijsko platformo z dobrim položajem za prihodnjo rast,« je še poudaril predsednik uprave NLB.   

»Summit Leasing je vodilni igralec na trgu lizinga v Sloveniji s trdno zavezo zagotavljanja storitev najvišjih standardov svojim prodajnim partnerjem in strankam. Od ustanovitve leta 2000 je podjetje prehodilo zares neverjetno pot dobičkonosne rasti – med drugim se je od leta 2017 bilanca stanja družbe potrojila, današnji dan pa predstavlja še en pomemben mejnik v njenem razvoju. Navdušeni smo, da bo Summit Leasing prevzela NLB , in prepričani, da bomo tudi v prihodnje kot del ene največjih finančnih skupin v regiji nadaljevali z uspešnim poslovanjem. Zavedamo se, da NLB deli našo predanost in strast do inovacij in odličnosti, zato se veselimo plodnega partnerstva, za katerega smo prepričani, da bo koristno tako za naše stranke kot tudi prodajne partnerje. V imenu vodstva družbe Summit Leasinga bi se želel tudi osebno iskreno zahvaliti našima delničarjema Apollo Funds in Evropski banki za obnovo in razvoj za njuno podporo, osredotočenost, usmeritve in predanost v preteklih letih,« je povedal Mitja Otorepec, predsednik uprave družbe Summit Leasing.

Kupnina za omenjeni posel je v višini knjigovodske vrednosti družbe Summit Leasing z dodatnim manjšim pribitkom. Glede na razvoj poslovanja do zaključka transakcije bo prevzem predvidoma povečal tveganju prilagojeno aktivo NLB za približno 700 milijonov EUR, kar predstavlja zmerno porabo celotne taktične prevzemne zmogljivosti NLB v skupnem znesku 4 milijarde EUR. Sinergijski učinki na področju stroškov in financiranja bodo predvidoma omogočili rast dobička že v prvem polnem letu po prevzemu. Polno doseganje ciljnih stroškovnih sinergijskih učinkov je predvideno približno 18 mesecev po zaključku posla.

Zaključek transakcije je odvisen od pridobitve regulatornih soglasij in soglasij pristojnih organov/institucij za varstvo konkurence in je predviden v drugi polovici leta 2024. 

Na trg Severne Makedonije vstopajo NLB Skladi

Medtem pa NLB Skupina s svojo članico, družbo NLB Skladi, ki strankam ponuja storitve upravljanja premoženja, prav tako piše novo regijsko zgodbo. Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je namreč nedavno z družbo Generali Investments sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup večinskega lastniškega deleža družbe Generali Investments AD Skopje. Zaključek transakcije je predviden v prvi polovici prihodnjega leta.

»Severna Makedonija je za NLB Skupino eden od strateško najpomembnejših trgov. Skupina se namreč tu ponaša z močno prisotnostjo – nenazadnje je NLB Banka, Skopje tretja največja banka Skupine glede na bilančno vsoto, obenem pa z več kot 16-odstotnim tržnim deležem na trgu glede na bilančno vsoto in več kot 20-odstotnim tržnim deležem glede na posojila prebivalstvu oziroma depozite zaseda sistemsko pomemben položaj. Po drugi strani pa opažamo še veliko priložnosti za rast. Zato smo pred skoraj natanko letom dni v Severni Makedoniji že ustanovili lizing družbo, zdaj pa svoj portfelj produktov dopolnjujemo še s storitvami upravljanja premoženja,« je pojasnil predsednik uprave NLB.

»V NLB Skupini verjamemo v razvoj naložbenih produktov v regiji Jugovzhodne Evrope. Severna Makedonija je pri tem še posebej zanimiva, saj je penetracija investicijskih produktov zelo nizka, po drugi strani je trg dovolj razvit in dojemljiv za takšno ponudbo, da vidimo veliko priložnosti za rast,« pa je dejal Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi.

Kot je dodal, bomo po zaključku transakcije strankam dostop do investicijskih produktov ponudili v razvejani mreži NLB poslovalnic in ob tem razširili tudi trenuten nabor skladov. Pojasnil je še, da namerava NLB Skupina v prihodnje upravljanje premoženja organizirati pod okriljem NLB Skladov.

NLB Skladi so največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov v Sloveniji, pa tudi največja družba za upravljanje po skupnih sredstvih v upravljanju. Že vrsto let ohranjajo svoj vodilni položaj na trgu in nenehno dosegajo najvišji delež vplačil, zaupa pa ji velik delež Slovencev.

General Investments AD Skopje je tretja največja družba za upravljanje premoženja na severnomakedonskem trgu z 18-odstotnim tržnim deležem. Družba upravlja približno 37 milijonov evrov sredstev strank v 4 različnih investicijskih skladih (1 denarni, 1 uravnoteženi in dva delniška sklada) ter zaposluje 10 strokovnjakov.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!