Objava v zvezi z minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti v skladu s petim odstavkom 62. člena ZRPPB-1

1. december 2023

V skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) NLB d.d. objavlja zneske in sestavo postavk kapitala in kvalificiranih obveznosti ter veljavno minimalno zahtevo glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL), ki velja za njeno skupino v postopku reševanja.

Podatki na dan 1. 12. 2023

v EUR

Zapadlost

Razvrstitev pri poplačilu v običajnih insolvenčnih postopkih

1. Kapital

 

 

 

1.1 Navadni lastniški temeljni kapital: 

 • postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala NLB skupine v postopku reševanja

1.619.729.000 (1)

Brez zapadlosti

Po poplačilu vseh ostalih obveznosti.

1.2  Instrumenti dodatnega temeljnega kapitala: 

 • podrejene obveznice (ISIN SI0022104275)

82.000.000

Obveznice so trajne in nimajo določenega datuma zapadlosti. Izdajatelj ima možnost odpoklica obveznic na vsak delovni dan od 23. 9. 2027 do 23. 3. 2028 in na vsak 23. 9. od 23. 9. 2028 dalje

Pred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1) in po poplačilu vseh drugih obveznosti.

1.3 Instrumenti dodatnega kapitala:

 

 • podrejene obveznice (ISIN SI0022103855)

45.000.000

6. 5. 2029;

 NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 6. 5. 2024

Pred poplačilom instrumentov navadnega lastniškega temeljnega kapitala (točka 1.1), instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (točka 1.2) in po poplačilu vseh drugih obveznosti.

 • podrejene obveznice (ISIN XS2080776607)

  120.000.000

19. 11. 2029;

NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 19. 11. 2024

 • podrejene obveznice (ISIN XS2113139195)

120.000.000

5. 2. 2030;

NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 5. 2. 2025

 • podrejene obveznice (ISIN XS2413677464)

   225.000.000 

28. 11. 2032;

NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 28. 11. 2027

2. Kvalificirane obveznosti 

 

2.1 Nezavarovane nepodrejene terjatve iz naslova dolžniških instrumentov: 

 • obveznice ISIN XS2498964209)

300.000.000

19. 7. 2025;

NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 19. 7. 2024

Pred poplačilom instrumentov dodatnega kapitala (točka 1.3) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 7. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.

 • obveznice ISIN XS2641055012)

500,000,000

27. 6. 2027;

NLB d.d. ima opcijo predčasnega izplačila obveznic na dan 27. 6. 2026

2.2 Druge nezavarovane in nepodrejene terjatve: 

 • MREL primeren kredit

30.000.000

30. 3. 2025;

NLB d.d. ima opcijo predčasnega poplačila na dan 30. 3. 2024

Pred poplačilom nezavarovanih nepodrejenih terjatev iz naslova dolžniških instrumentov (točka 2.1) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 6. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.

2.3 MREL primerni depoziti (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena):

 • MREL primeren depozit

15.000.000

16. 12. 2024

Pred poplačilom nezavarovanih nepodrejenih obveznosti (točka 2.2) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do  5. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.

 • MREL primeren depozit

5.000.000

7. 1. 2025

 • MREL primeren depozit

5.000.000

4. 2. 2025

 • MREL primeren depozit

4.000.000

2. 4. 2025

 • MREL primeren depozit

10.000.000

26. 5. 2025

 • MREL primeren depozit

10.000.000

10. 6. 2025

 • MREL primeren depozit

10.000.000

8. 7. 2025

 • MREL primeren depozit

5.000.000

30. 12. 2025

 • MREL primeren depozit

5.000.000

5. 1. 2026

 • MREL primeren depozit

5.000.000

22. 12. 2026

 • MREL primeren depozit

5.000.000

4. 1. 2027

2.4 MREL primerni depoziti (vloge po 5. točki drugega odstavka 230. člena):

 • MREL primeren depozit

30.000.000

2. 4. 2025

Pred poplačilom MREL primernih depozitov (vloge po 6. točki drugega odstavka 230. člena) (točka 2.3) in po poplačilu vseh obveznosti iz 1. do 4. točke drugega odstavka 230. člena ZRPPB-1.

 • MREL primeren depozit

20.000.000

3. 8. 2026

 • MREL primeren depozit

20.000.000

25. 8. 2026

Skupni znesek postavk kapitala in kvalificiranih obveznosti

3.190.729.000

 

Veljavna minimalna zahteva glede kapitala in kvalificiranih obveznosti

Zahteva MREL, ki jo mora od 1. januarja 2024 zagotoviti NLB d.d. na konsolidirani podlagi na ravni skupine v postopku reševanja (ki sestoji iz NLB d.d. in ostalih članic NLB Skupine razen bank) znaša 30,99 % zneska skupne izpostavljenosti tveganju (TREA), povečana za veljavno zahtevo po skupnem blažilniku; in 10,39 % mere skupne izpostavljenosti (LRE).

 

(1) Podatek na dan 30. 9. 2023.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!