Ustavno sodišče razveljavilo Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

14. december 2022

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finanačnih instrumenov (ZTFI-1) v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopkih za oceno ustavnosti, začetih na pobudo več bank, med njimi tudi NLB d.d., danes, 14. decembra 2022, sporočilo svojo odločitev, da se Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (v nadaljevanju ZOPVTKK) razveljavi.

Spomnimo: Državni zbor Republike Slovenije je 2. februarja 2022 sprejel ZOPVTKK, pri čemer ni upošteval negativnih mnenj slovenske Vlade, Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije in Evropske centralne banke; Ustavno sodišče je zatem marca soglasno sprejel sklep, da se izvajanje ZOPVTKK v celoti zadrži.

Odnosi z vlagatelji 

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!