Izdaja zelenih senior preferred obveznic

20. junij 2023

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 1. točko 1. odstavka 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ( ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:

Družba NLB d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) je dne 16. 6. 2023 objavila informacijo o načrtovani izdaji zelenih obveznic, namenjenih izpolnjevanju minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti (MREL) (v nadaljevanju: obveznice). Družba se je na podlagi naročil dobro poučenih vlagateljev izven Združenih držav Amerike odločila izdati obveznice v skupnem nominalnem znesku 500 milijonov evrov. Predvideni datum izdaje obveznic je 27. 6. 2023, v izplačilo pa bodo dospele dne 27. 6. 2027, pri čemer bo imel izdajatelj možnost predčasnega izplačila na dan 27. 6. 2026. Glavnica obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 7,125 % letno, prodajna cena obveznic pa bo enaka 100 % njihove nominalne vrednosti. ISIN koda obveznic bo XS2641055012.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!