34. Skupščina delničarjev NLB d.d.

21. oktober 2019

Delničarji NLB d.d. so se danes zbrali na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d. Ob pričetku skupščine je bilo zastopanih 70,71 % delnic z glasovalno pravico.

Delničarji so na skupščini potrdili predlog določitve izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam.

Sprejeti sklepi 34. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Odnosi z vlagatelji