NLB s prevzemom družbe Summit Leasing pospešila uresničitev svojih ciljev na strateško pomembnem segmentu lizinga

30. november 2023

Na podlagi določil Pravil borze, 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 ter 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana s sedežem: Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

30. novembra 2023 je Nova Ljubljanska banka, d.d. Ljubljana (»NLB«) sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup 100-odstotnega deleža v podjetju SLS HOLDCO, holdinška družba, d.o.o., matični družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. in njenih hčerinskih družb (»Summit Leasing«) od skladov, ki jih upravljajo podružnice družbe Apollo Global Management Inc. (»Apollo Funds«) in Evropska banka za obnovo in razvoj (»EBRD«).

Summit Leasing je vodilni ponudnik avtomobilskega financiranja v Sloveniji. Na 30. september 2023 so konsolidirane bruto terjatve Summit Leasinga znašale 890 milijonov evrov, 635 milijonov evrov na segmentu rabljenih in novih vozil v Sloveniji, 120 milijonov evrov bruto terjatev pa iz naslova lizinga hrvaške odvisne družbe Mobil Leasing d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti družbe. Summit Leasing je tudi vodilni ponudnik potrošniškega financiranja na prodajnih mestih v Sloveniji – 30. septembra 2023 je imela družba 95 milijonov evrov bruto terjatev. 

Summit Leasing ima razvejano prodajno mrežo več kot 750 trgovcev v Sloveniji in na Hrvaškem ter več kot 550 prodajnih mest za potrošniško financiranje v Sloveniji. Konec leta 2022 je Summit Leasing upravljal 140.000 pogodb za financiranje z več kot 110.000 strankami.

Kupnina za omenjeni posel je v višini knjigovodske vrednosti družbe Summit Leasing z dodatnim manjšim pribitkom. Glede na razvoj poslovanja do zaključka transakcije bo prevzem predvidoma povečal tveganju prilagojeno aktivo NLB za približno 700 milijonov EUR, kar predstavlja zmerno porabo celotne taktične prevzemne zmogljivosti NLB v skupnem znesku 4 milijarde EUR. Sinergijski učinki na področju stroškov in financiranja bodo predvidoma omogočili rast dobička že v prvem polnem letu po prevzemu. Polno doseganje ciljnih stroškovnih sinergijskih učinkov je predvideno približno 18 mesecev po zaključku posla.

Zaključek posla je odvisen od pridobitve regulatornih in protimonopolnih soglasij predviden v drugi polovici leta 2024. 

»Da je napočil čas za nadaljnjo rast NLB Skupine, četudi neorgansko, ne bi smelo presenetiti nikogar, ki pozorno spremlja naš razvoj v zadnjih nekaj letih. Večkrat smo namreč poudarili, da nenehno spremljamo razmere na trgu in analiziramo potencialne možnosti za taktične združitve in prevzeme, ki bi nam lahko ponudili nove priložnosti ali potencialno celo pot na nove trge, predvsem pa bi s tem lahko povečali dodano vrednost za naše deležnike in našim strankam zagotovili dodatne storitve in rešitve,« je ob prevzemu dejal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak

»Lizing je ena od strateških dejavnosti NLB Skupine, zato ne preseneča, da smo jo postopno s slovenskega trga razširili tudi na trg Srbije in Severne Makedonije. Prepričani smo, da bo lizing postal pomemben del Skupine. Načrtujemo, da bi v svoji zreli fazi k bilančni vsoti Skupine prispeval več kot milijardo evrov, najnovejši prevzem pa bo realizacijo teh že tako ambicioznih načrtov še dodatno pospešil. Naš cilj je, da naše lizing družbe postanejo vodilne na področju premičnin v celotni domači regiji in igrajo pomembno vlogo na področju mobilnosti na trgih, kjer smo prisotni. Razvejana trgovska mreža Summit Leasinga v Sloveniji bo dopolnila naš digitalni in neposredni model ter tako zdaj še večjemu obsegu poslovanja omogočila večkanalno distribucijsko platformo z dobrim položajem za prihodnjo rast,« je še poudaril predsednik uprave NLB.   

»Summit Leasing je vodilni igralec na trgu lizinga v Sloveniji s trdno zavezo zagotavljanja storitev najvišjih standardov svojim prodajnim partnerjem in strankam. Od ustanovitve leta 2000 je podjetje prehodilo zares neverjetno pot dobičkonosne rasti – med drugim se je od leta 2017 bilanca stanja družbe potrojila, današnji dan pa predstavlja še en pomemben mejnik v njenem razvoju. Navdušeni smo, da bo Summit Leasing prevzela NLB , in prepričani, da bomo tudi v prihodnje kot del ene največjih finančnih skupin v regiji nadaljevali z uspešnim poslovanjem. Zavedamo se, da NLB deli našo predanost in strast do inovacij in odličnosti, zato se veselimo plodnega partnerstva, za katerega smo prepričani, da bo koristno tako za naše stranke kot tudi prodajne partnerje. V imenu vodstva družbe Summit Leasinga bi se želel tudi osebno iskreno zahvaliti našima delničarjema Apollo Funds in Evropski banki za obnovo in razvoj za njuno podporo, osredotočenost, usmeritve in predanost v preteklih letih,« je povedal Mitja Otorepec, predsednik uprave družbe Summit Leasing.

NLB so pri izvedbi prevzema svetovala podjetja Deloitte UK Corporate Finance (finančni svetovalec), Deloitte CE South (svetovalec pri skrbnem pregledu), Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji (pravno svetovanje) in Kinstellar (pravno svetovanje).

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!