Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

5. maj 2008

Pripojitev bank k NLB

Družba Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana je dne 5. 5. 2208 prejela sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je dne 5. 5. 2008 sklenilo, da se vpiše pripojitev družb NLB Koroška banka d.d., Glavni trg 30, 2380 Slovenj Gradec, NLB Banka Zasavje d.d., Trg revolucije 25 c, 1420 Trbovlje ter NLB Banka Domžale d.d., Ljubljanska 62, 1230 Domžale k družbi Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, na podlagi pripojitvenih pogodb, sklenjenih v obliki notarskega zapisa z dne 13. 11. 2007 ter soglasij skupščin prevzetih družb z dne 23. 1. 2008 ter dne 25. 1. 2008.

Z dnem vpisa pripojitev v sodni register so družbe NLB Koroška banka d.d., NLB Banka Zasavje d.d. in NLB Banka Domžale d.d. prenehale obstajati kot pravne osebe.

NLB, Odnosi z vlagatelji