Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Privatno bančništvo – kjer stranke od nas zahtevajo največ

Odličnost privatnega bančništva se utrjuje skozi osebni stik s stranko in vzajemnim zaupanjem. Prav slednje je ena najpomembnejših prvin privatnega bančništva. Tega se zavedamo tudi v NLB Privatnem bančništvu, kjer se vsak dan trudimo strankam ponuditi le najboljše, predvsem pa se približati njihovim potrebam in željam.

Privatno bančništvo kljub hitrim spremembam v okolju in bančnem sektorju tudi v moderni obliki ohranja svojo primarno vlogo vodenja finančnih poslov najpremožnejših posameznikov ali družin. Hkrati je z leti izjemno napredovalo in se prilagajalo potrebam strank z uvedbo najmodernejših bančnih storitev.  

Odgovori na vsa finančna in premoženjska vprašanja 

Kaj je razlika med privatnim in "standardnim" bančništvom? Kot pravi direktorica sektorja NLB privatnega bančništva, Lotti Natalija Zupančič, privatno bančništvo v primerjavi s standardnim nudi odgovore na vsa finančna in premoženjska vprašanja, privatni bančniki pa so strankam na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu. »Ko se stranki pojavi vprašanje o aktualnem dogajanju na finančnih trgih, nas lahko pokliče kadarkoli. Želimo si, da nam stranke postavljajo čim več vprašanj, saj se prek njihovih vprašanj tudi spoznavamo.» 

Vsi v privatnem bančništvu, kot tudi NLB sama, se trudijo slediti trendom, strankam pa nuditi, kar v danem trenutku najbolj potrebujejo. S tem strankam  prihranimo čas in energijo ter različne dodatne stroške. Kaj je ključna sestavina dobrega privatnega bančništva? »Osnova je osebni stik in posluh za stranke, s čimer jim lahko zagotovimo ustrezne odgovore in rešitve,« pravi Zupančičeva.

Ob tem poudarja, da naj bi se privatni bančniki s svojimi strankami srečali in pogovorili najmanj štirikrat na leto, so pa sestanki vedno pogostejši. Od bančnikov se pričakuje, da spremljajo dogajanja na trgu, s čimer lahko v pravem trenutku strankam ponudijo pravo rešitev.

To dokazuje tudi primer Marije Olge Kabalin in Jamesa Kabalina

»Glavna prednost privatnega bančništva je osebno, redno in koristno svetovanje ter pregledovanje našega finančnega premoženja. Če bi med številnimi morala izbrati najboljšo potezo, ki smo jo opravili z nasvetom našega privatnega bančnika, bi izbrala pravočasno prodajo SOD-obveznic in reinvesticijo sredstev v druge finančne instrumente.«

Naša nagrada so zadovoljne stranke

Zaradi izjemno visokih standardov, ki jih upoštevamo pri delu s strankami, so le-te nadpovprečno zadovoljne. Zadovoljstvo merimo s pomočjo raziskave, ki jo v NLB izvajamo skoraj vsako leto že več kot 15 let. Po raziskavi, ki je bila izvedena konec leta 2015, je skupni indeks zadovoljstva strank NLB Privatnega bančništva nad povprečjem v banki, in je podoben kot pri konkurenčnih bankah. Kot izjemno kakovosten pa ocenjujejo naše stranke prav odnos privatnih bančnikov, kjer dosegamo 93 indeksnih točk, pri čemer predstavlja vrednost 100 najvišjo možno stopnjo zadovoljstva. S tako visokim zadovoljstvom presegamo konkurenco.

V primerjavi z merjenjem v začetku leta 2015 se je zadovoljstvo še izboljšalo. Stranke NLB Privatnega bančništva najbolj cenijo kakovosten odnos privatnih bančnikov, ki predstavljajo ključno konkurenčno prednost NLB. Najbolj so zadovoljne s sprejemom in odnosom NLB Privatnih bančnikov. Tu so posebej izpostavile prijaznost, spoštljivost, sprejem, vzdušje in občutek, da so vedno dobrodošle. Visoke ocene so stranke dodelile še strokovnosti, koristnosti svetovanj, zanesljivosti, poznavanju strank, odzivnosti svetovalnega osebja, pa tudi urejenosti.

Ena ključnih prednosti privatnih bančnikov je naša dosegljivost, saj smo vsaj po telefonu na voljo kjerkoli in kadarkoli. Stranke me velikokrat pokličejo po večernih poročilih, ko jih morda vznemiri dogajanje na finančnih trgih in se želijo pogovoriti. Nemalokrat se zgodi, da nas potrebujejo v tujini, kjer se soočajo s kočljivimi situacijami. Ko zazvoni telefon, vemo, da nas potrebujete in z veseljem se odzovemo. Slavko Flajs, NLB Privatni bančnik

V NLB vemo, da lahko najzahtevnejšim strankam svetujejo le visoko usposobljeni strokovnjaki

Privatni bančniki NLB so strokovnjaki, ki združujejo znanja z različnih finančnih področij in jih pretvarjajo v ohranjanje in plemenitenje premoženja. Vsak privatni bančnik prihaja z drugačnega finančnega oz. bančnega področja in ima za sabo drugačno poslovno pot, vsak od njih pa je v nekem trenutku poklicne poti začutil, da bi svoja znanja, izkušnje in osebno energijo rad uporabil pri svetovanju najzahtevnejšim strankam. V ekipi privatnih bančnikov NLB so posamezniki z bogatimi strokovnimi izkušnjami - strokovnjaki za davke, borzni posredniki, izkušeni osebni bančniki, računovodje -  predvsem pa so to ljudje z izrednim čutom za vsebino in dinamiko finančnih potreb premožnih posameznikov in družin.

Stranke pohvalijo dobre storitve

Raziskava zadovoljstva kaže, da so naše stranke zadovoljne s storitvami, ki jih nudimo. Povprečni indeks zadovoljstva s storitvami je enakovreden konkurenčnim bankam, kar nakazuje, da je ponudba v bankah primerljiva, banke pa za svoje stranke tekmujemo prav z odnosom do strank.

Stranke NLB Privatnega bančništva imajo večinoma dobro uporabniško izkušnjo. Zadovoljne so s splošno informiranostjo s strani banke, servisiranjem in digitalno uporabo storitev in imajo tudi dobre izkušnje z obravnavo pritožb. To je pomembno, saj s tem NLB dokazuje, da se tudi pri morebitnih pritožbah maksimalno zavzame za stranke.

Zvestoba strank NLB Privatnega bančništva je visoka

Stranke čutijo, da so pri nas vedno dobrodošle, cenijo profesionalni odnos in naše strokovno znanje, kar se izkazuje tudi v njihovi zvestobi. Zvestoba strank NLB Privatnega bančništva je skladno z raziskavo zadovoljstva izjemno visoka, kar nakazuje, da večina strank v prihodnje ostaja z nami. Indeks zvestobe je višji od povprečja konkurenčnih bank, prav tako je pozitiven in v porastu kazalnik priporočanja NLB znancem in prijateljem. Vedno se bomo trudili, da bomo strankam čim bližji in čimbolj koristni, stranke pa bodo od nas odhajale zadovoljne in s trdno potrditvijo odličnega partnerstva.

julij, 2016

privatno bancnistvo banner

Privatno bančništvo

NLB Privatno bančništvo je ekskluzivna ponudba finančnih in s financami povezanih storitev, ki ustrezajo potrebam premožnih posameznikov in družin.

Individualno upravljanje premoženja

Ugledna, visoko specializirana finančna storitev, v sklopu katere se sredstva vlagatelja razporejajo skladno z izbrano naložbeno politiko na individualni ravni.

NLB Vita

Pestra izbira varčevalno-naložbenih zavarovanj.

Ne zamudite dobrega nasveta

Pridružite se več kot 220.000, ki redno dobivajo najbolj sveže nasvete za dobre finančne odločitve.


Prijavi se

Skrita vsebina

Želim, da me pokličete

Prosimo, vpišite telefonsko številko, na katero želite, da vas pokličemo:

* Podatki so obvezni.

Ime: *
Podatek je obvezen.
Priimek: *
Podatek je obvezen.
Telefon : *

Vnesite tudi omrežno skupino, npr. (01) 477 2000.
Podatek je obvezen.
Komentar: *
Vpišete lahko največ 1500 znakov.
Podatek je obvezen.

Hvala za vaš interes.
Na oddano telefonsko številko vas bomo kontaktirali.