Seznam subjektov, ki se po ZSDH-1 štejejo za povezane z NLB d.d. in je poslovanje NLB d.d. z njimi omejeno


Člani nadzornega sveta:

Poslovni subjekti, povezani s članom NS ali njegovim ožjim družinskim članom 

Angler d.o.o.

Blues Sea Capital SPL Jersey 

Czech Aerospace industries sro

Jihlavan a.s.

Dunovska & Partners sro

CEIP Invest sro

NorthGrant d.o.o.

Vere Ancoras d.o.o.

Člani uprave:

Poslovni subjekti, povezani s članom uprave  ali njegovim ožjim družinskim članom

Hans Kremser GmbH, Dunaj 

Sonja Proizvodno-Trgovsko-Storitveno Podjetje d.o.o 

BPB modno svetovanje, Plavec Brodnjak Barbara s.p. 

Data Busz Kft.

Pelle Párlatház Kft.

Bükkaranyosi Pálinka Kft.

Meseautó Limousin Kft.

Ital Tár Kft.

         Že 4. leto zapored.