Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Skupščine delničarjev v letu 2007


Sklic Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 27. julija v časopisu Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet) .


Sklic 12. skupščine NLB Utemeljitev predlogov sklepov za 12. skupščino NLB Sprejeti sklepi 12. skupščine

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE NLB

30.9.2017

66,9   EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: vlagatelji@nlb.si

Odnosi z javnostmi
E: oj@nlb.si