Skupščine delničarjev v letu 2007


Sklic Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 27. julija v časopisu Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).


Sklic 12. skupščine NLBUtemeljitev predlogov sklepov za 12. skupščino NLBSprejeti sklepi 12. skupščine

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE NLB

31.3.2018

72,2 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: vlagatelji@nlb.si

Odnosi z javnostmi
E: oj@nlb.si