Skupščine delničarjev v letu 2007


Sklic Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 27. julija v časopisu Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).


Sklic 12. skupščine NLBUtemeljitev predlogov sklepov za 12. skupščino NLBSprejeti sklepi 12. skupščine

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31.12.2018

NLB Skupina: 80,8 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z investitorji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Teja Žerjal
Odnosi z investitorji

T: +386 1 476 2568
E: teja.zerjal@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si