Skupščine delničarjev v letu 2007


Sklic Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 27. julija v časopisu Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).


Sklic 12. skupščine NLBUtemeljitev predlogov sklepov za 12. skupščino NLBSprejeti sklepi 12. skupščine

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!