Skupščine delničarjev v letu 2022

39. Skupščina delničarjev NLB d.d.

Sklic 39. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 28.10.2022 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.  

V primeru omejevalnih ukrepov zaradi virusa COVID-19, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom NLB d.d. najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.

NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (elektronska skupščina).

Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Izid glasovanja 39. skupščine delničarjev NLB d.d.

Sklic 39. Skupščine delničarjev NLB d.d.

Gradivo za 39. Skupščino delničarjev NLB d.d.

Priloge Gradiva za 39. Skupščino delničarjev NLB d.d.

  • k točki 3. sklica

Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.

Ostala dokumentacija v povezavi s 39. Skupščino delničarjev NLB d.d.:

Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe na skupščino

Pooblastilo za zastopanje

38. Skupščina delničarjev NLB d.d. 

Sklic 38. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 6.5.2022 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.  

V primeru omejevalnih ukrepov zaradi virusa COVID-19, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.

NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (elektronska skupščina).

Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Izid glasovanja 38. Skupščine NLB d.d.

 Sklic 38. Skupščine delničarjev NLB d.d.

 Gradivo za 38. Skupščino delničarjev NLB d.d.

Priloge Gradiva za 38. Skupščino delničarjev NLB d.d.

  • k točki 2. sklica

Letno poročila NLB Skupine za 2021

Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine 2021

Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2021

Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2021 na podlagi izhodišč SDH

  • k točki 4. sklica

Poročilo Notranje revizije za leto 2021

Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 24.2.2022

  • k točki 5. sklica

Čistopis Statuta NLB d.d.

Statut NLB d.d. z vidnimi spremembami

  • k točki 7. sklica

Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva

  • k točki 8. sklica

Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Ostala dokumentacija v povezavi s 38. Skupščino delničarjev NLB d.d.:

Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini

Informacije o pravicah delničarjev

Prijava udeležbe na skupščino

Pooblastilo za zastopanje

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d.

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!