Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

20. januar 2017

39. redna seja Nadzornega sveta NLB

Danes, 20. januarja se je Nadzorni svet NLB d.d. sestal na svoji 39. redni seji, na kateri se je med drugim seznanil s tekočim poslovanjem in preliminarnimi ocenami rezultatov poslovanja NLB Skupine v letu 2016. Seznanil se je s finančnimi projekcijami 2018-2021 ter obravnaval osveženo Strategijo upravljanja z nedonosnimi izpostavljenostmi / terjatvami v NLB Skupini v obdobju 2017-2020.

»Prve ocene rezultatov poslovanja NLB Skupine v letu 2016 kažejo, da je uspešno zaključila tretje leto zapored. Z zadovoljstvom pozdravljam stabilno in - kar je najpomembnejše - vzdržno dobičkonosno poslovanje, ki je najboljša popotnica za prihodnost banke in njene skupine,« je ob tem poudaril Primož Karpe, predsednik nadzornega sveta NLB.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s prenovljeno Strategijo upravljanja z nedonosnimi izpostavljenostmi/terjatvami v NLB Skupini. Ob tem je ocenil, da sta proaktivni pristop in redno spremljanje nedonosnih izpostavljenosti in terjatev obrodila sadove. Predhodni rezultati namreč kažejo na uspešno upravljanje z nedonosnimi izpostavljenostmi / terjatvami, saj je NLB Skupina že drugo zaporedno leto občutno zmanjšala njihov obseg.

Celovita Strategija upravljanja z nedonosnimi izpostavljenostmi / terjatvami v NLB Skupini z identificiranimi kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi cilj ter ukrepi za doseganje ciljev, je bila nadgrajena z namenom nadaljnjega uspešnega reševanja problematike nedonosnih izpostavljenosti/terjatev. Poleg tega pa so bile v dokument vključene nove smernice Evropske centralne banke o nedonosnih terjatvah in priporočila Banke Slovenije.

Na dnevnem redu seje Nadzornega sveta je bila tudi točka, povezana z dezinvestiranjem nestrateške kapitalske naložbe NLB d.d. v delnice izdajatelja Petrol d.d. Nadzorni svet je potrdil aktivnosti banke v smeri uresničevanja zahtev po odprodaji vseh nestrateških kapitalskih naložb.

Kot običajno, so se člani Nadzornega sveta seznanili tudi s poročili Komisij nadzornega sveta.

Nadzorni svet NLB