NLB dve nagradi Akademije Finance za letno poročilo in nagrada Ljubljanske borze za najboljše odnose z investitorji

1. december 2022

Letno poročilo NLB Skupine je na letošnjem tekmovanju Akademije Finance dobilo kar dve nagradi, in sicer glavno nagrado za najboljše letno poročilo med finančnimi ustanovami in nagrado za najboljše računovodsko poročilo; Ljubljanska borza, ki tradicionalno podeljuje nagrade borznim družbam v različnih kategorijah, pa je prepoznala trud in napredek ekipe, ki skrbi za odnose z vlagatelji, ter NLB podelila nagrado za najboljše odnose z vlagatelji.

Da je glavna naloga letnih poročil celovito prikazati rezultate in poslovanje podjetja v preteklem letu, dobro vemo. Hkrati pa so letna poročila tudi odlično orodje, s katerim podjetja eni od svojih ključnih javnosti na nekoliko drugačen način predstavijo svoje poslanstvo, vizijo, poslovno strategijo in »tisto nekaj več« o sebi. Rdeča nit letnega poročila NLB Skupine v letu 2021 tako sporoča, da je regija Jugovzhodne Evrope, v kateri poslujemo, naš dom – dom, ki ga poznamo in delimo s svojimi družinami, prijatelji, sodelavci in sosedi, pa poslovnimi partnerji, »znanimi neznanci«, ki jih srečujemo na ulicah, gostilničarji, ki vedo, kakšno kavo pijemo ob jutrih itd. Ker ta svoj dom dodobra poznamo, ga tudi razumemo bolje kot kdor koli drug, znamo prepoznati njegov potencial in verjamemo, da si zasluži vsako priložnost. S tem sporočilom pa se že navezujemo tudi na prihodnost in trajnostnost naših odločitev in dejanj, in to v celotni regiji, kjer delujemo, kar pa je, nenazadnje, tudi ena od naših osrednjih strateških usmeritev in vrednot.

»Priprava letnega poročila je zahteven projekt, ki v NLB poveže večji del banke, še pomembneje pa je, da na ravni NLB Skupine poveže tudi vse bančne članice. Po eni strani zato, ker te k nastanku poročila prispevajo informacije in vsebinske prispevke; po drugi strani pa tudi zato, ker je poročilo kreativno zasnovano enovito za celotno skupino,« je poudaril Archibald Kremser, CFO, in dodal: »Posebna zahvala in čestitke gredo celotni ekipi, ki sodeluje pri tem izjemno zahtevnem in dolgotrajnem procesu. Kolegi v upravi in nadzornem svetu že dolgo vemo, kako kakovostne dokumente pripravljamo, in veseli smo, da je to znova prepoznala tudi zunanja strokovna javnost.«

V tej kategoriji smo ocenjevali pravočasno finančno poročanje, dosledno objavljanje notranjih informacij, pripravo Izjave o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in njegovo uporabo, objavo trajnostnega poročila, udeležbo na investicijskih dogodkih borze in rezultate ankete med investitorji, mediji in drugimi finančnimi družbami glede kakovosti odnosov z vlagatelji, pa so o nagradi za najbpčjše odnose z vlagatelji pojasnili na Ljubljanski borzi in dodali, da je NLB največ točk prejela ravno na račun prejetih rezultatov omenjene ankete.

»Zelo smo veseli priznanja, predvsem pa smo ponosni, da temelji na vtisih strokovne javnosti, ostalih borznih družb in vlagateljev, saj nam to zagotavlja, da sta naš trud in napredek zares opažena. V letu 2022 smo naredili pomembne korake, da bi poslovanje NLB Skupine, našo delnico, pa tudi trgovanje nasploh predstavili tako institucionalnim kot malim vlagateljem, med drugim, denimo, s prvim NLB Dnem vlagateljev, ki smo ga maja gostili v Beogradu, nanj pa privabili več kot 150 vlagateljev z vsega sveta, finančnih strokovnjakov, analitikov, direktorjev ključnih regijskih podjetij in drugih; pa tudi s predstavitvami in izobraževanji, ki jih v sodelovanju z Ljubljansko borzo pripravljamo za male vlagatelje,« pojasnjuje Valerija Pešec, vodja odnosov z vlagatelji v NLB.

Spomnimo: to niso prva priznanja, ki jih je prejela naša banka – delnica NLB je namreč lani prejela nagrado Delnica leta Prve kotacije, medtem ko je poročilo NLB Skupine za leto 2019 prejelo nagrado za najboljše računovodsko poročilo, poročilo za leto 2018 pa je bilo prepoznano kot najboljše o obvladovanju tveganj in korporativnem upravljanju.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!