Če se dan pozna po jutru …

17. februar 2021

… potem se leto pozna po januarju. In ta je bil za družbo NLB Skladih eden najboljših v zadnjih letih. Neto vplačila v podsklade krovnega sklada so namreč znašala rekordnih +34,2 milijonov evrov.

Z velikim ponosom sporočamo, da so neto vplačila v podsklade krovnega sklada NLB Skladi januarja letos znašala rekordnih +34,2 milijonov evrov. Delež NLB Skladov v neto prilivih slovenskih DZU je znašal kar 78,8 %, izjemno visok pa je bil tudi v bruto vplačilih in je znašal 69,4 %. Tržni delež NLB Skladov je tako v januarju letos močno porasel (za 0,46 % točk) in znašal 35,34 %.

V leto 2021 tako družba NLB Skladi gleda optimistično in ambiciozno. Ob rekordno nizkih obrestnih merah in s podporo v donosnosti delniških trgov, pričakujemo, da se bo interes za varčevanje v vzajemnih skladih tekom leta 2021 še povečeval.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!