NLB predložila Pogodbo o pripojitvi N Banke v sodni register

17. april 2023

NLB d.d. je 14. aprila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložila Pogodbo o pripojitvi N Banke d.d. Sklenjena je bila 16. novembra lani, pripojitev pa se vodi po poenostavljenem postopku. Hkrati je začel teči enomesečni rok, v okviru katerega imajo delničarji NLB d.d., katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala,  pravico zahtevati sklic skupščine banke, ki bi odločila o soglasju za pripojitev. 

Kot je znano, je NLB d.d. marca lani z Enotnim odborom za reševanje v vsega nekaj dneh sklenila kupoprodajno pogodbo za pridobitev 100-odstotnega lastniškega deleža v N Banki (takrat  Sberbank), saj je bilo njeno poslovanje v Sloveniji omejeno zaradi sankcij EU proti Rusiji, ki je napadla Ukrajino. S tem je NLB podprla Banko Slovenije pri zagotavljanju finančne stabilnosti slovenskega bančnega sektorja,  strankam N Banke pa omogočila dostop do sredstev na računih in nemoteno poslovanje.  Dokončna pripojitev N Banke k NLB d.d. je sicer načrtovana za september letos.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!