Častno Valvasorjevo priznanje potrdilo prizadevanja NLB za ohranitev slovenske kulturne dediščine

20. maj 2022

Na Svetovni dan muzejev je Slovensko muzejsko društvo podelilo tradicionalne Valvasorjeve nagrade in priznanja, s katerimi širši slovenski javnosti predstavi najbolj odmevne projekte v minulem letu. Med prejemniki častnih Valvasorjevih priznanj je tudi Blaž Brodnjak - za aktivno prizadevanje vlaganja v zaščito, predstavljanje in promoviranje slovenske kulturne dediščine ter mecenstvo kot del trajnostne strategije NLB.

Blaž Brodnjak je ob tej priložnosti poudaril: “Izjemno vesel sem in ponosen, saj to priznanje potrjuje, da so naša prizadevanja za ohranitev kulturne dediščina in njeno predstavitev najširši javnosti opažena tudi v strokovni javnosti. V prvi vrsti pa gre priznanje ekipi, ki je idejo muzeja bančništva v obnovljeni palači Mestne hranilnice ljubljanske razvila in jo udejanila, njenemu entuziazmu in inovativnemu pristopu pri postavitvi muzejske zbirke.”  Zgodbo pišemo naprej, zagona in idej ne manjka. V načrtu je ureditev zbirke v nadstopjih Bankariuma, prenova dvoriščne fasade … “Verjamem, da bo s tem ta hiša v srcu prestolnice postala res pomembna utrdba slovenske kulture in finančne tradicije,« je še izpostavil Brodnjak.
“Kulturna dediščina je kot nakit, ki ostane,” (dr. Verena Perko) in tega se v NLB resnično zavedamo. V minulem letu smo naredili velike korake, saj je v centru Ljubljane odprl vrata Bankarium, muzej bančništva Slovenije, hkrati pa je ob 200-letnici bančništva izšla monografija z naslovom 73.000 bančnih dni. Pri njeni pripravi so kot pričevalci s svojimi spomini na aktivna leta v banki sodelovali tudi naši upokojeni bančni sodelavci.

NLB Skupina, si od leta 2020 intenzivneje prizadeva za vključevanje trajnosti v svoje poslovanje, v to pa sodijo tudi naloge pri varstvu kulturne dediščina, ki spadajo pod okrilje Zavoda NLB Kulturna dediščina. Skupaj z NLB Muzejsko zbirko je bila tudi NLB Umetniška zbirka  pred privatizacijo banke proglašena za nacionalno bogastvo Republike Slovenije ter tako ostala  v celoti v slovenskih rokah našim zanamcem. Pomembno pa je tudi vlaganje v sodobno umetniško produkcijo v okviru NLB Art programa in pa sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS tudi pri drugih nepremičnih kulturnih spomenikih v lasti NLB.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!