NLB načrtuje izdajo podrejenih obveznic

20. september 2022

Gre za instrumente dodatnega temeljnega kapitala, in sicer v skupnem nominalnem znesku 82 milijonov evrov. Pogodbo o njihovi prodaji je sklenila danes, 20. septembra, izdaja pa je predvidena za petek, 23. septembra.  

Obveznice ne bodo imele datuma zapadlosti, bo pa banka imela možnost njihovega izplačila med 23. septembrom 2027 in 23. marcem 2028, nato pa na vsak datum izplačila obresti. Glavnica se bo do 23. marca 2028 obrestovala po 9,721 odstotka letno, na vsakih pet let pa se bo obrestna mera ponastavila.

NLB Komuniciranje in Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!