NLB Skupina v letu 2022 dosegla rekorden poslovni rezultat

23. februar 2023

Kljub negotovim razmeram, senci vojne v Evropi ter posledični energetski krizi in upočasnjeni gospodarski rasti, je bilo leto 2022 najboljše leto v zgodovini NLB Skupine. Dosegla je namreč številne pomembne poslovne mejnike ter z odgovornimi okoljskimi in družbenimi dejanji znova potrdila svojo predanost in svoj prispevek k boljši kakovosti življenja v Jugovzhodni Evropi, naši domači regiji.

Dejanja, ki potrjujejo to našo predanost in prispevek, obsegajo tako pristop k zavezam in sprejemanje politik, kot tudi oprijemljive poteze naših bančnih članic in zaposlenih. Primer prvega sta, denimo, pristop NLB k Zavezništvu Združenih narodov za podnebno nevtralno bančništvo (Net-Zero Banking Alliance) in sprejem strategije NLB Skupine za podnebno nevtralno poslovanje; primer drugega pa širjenje ponudbe trajnostnih produktov, zmanjšanje porabe papirja, s čimer smo ohranili 866 dreves, pa tudi več kot 6000 novih dreves, ki smo jih v preteklem letu posadili po vsej regiji. Ponosni smo, da je vsa naša prizadevanja in napredek na področju trajnostnega poslovanja potrdila tudi naša prva ocena tveganja ESG. Podjetje Sustainalytics je namreč NLB podelilo oceno tveganja ESG 17,7, tveganje vidnejših finančnih vplivov dejavnikov ESG pa je ocenilo kot nizko.     

Rezultat NLB Skupine po davkih je v letu 2022 znašal 446,9 milijona evrov, pri čemer je na celoletni poslovni rezultat pomembno vplival marčevski nakup N Banke. Če izvzamemo celotni prispevek N Banke, pa se je čisti dobiček povečal za 11 % in dosegel 262,8 milijona evrov. Leto smo zaključili z močnim kapitalskim položajem, saj nam skupni kapitalski količnik v vrednosti 19,2 % vliva samozavest in omogoča uresničevanje ambicij za prihodnjo rast. Še naprej bomo ustvarjali dodano vrednost za naše delničarje, izpolnjevali pričakovanja naših strank, zaposlenih in javnosti ter izkoristili vse priložnosti, ki se nam ponujajo.

Ključne poudarke poslovanja NLB Skupine v letu 2022 in predstavitev za vlagatelje najdete na spodnjih povezavah:

»Preteklo leto je bilo za Evropo resda izjemno turbulentno, a bankam v NLB Skupini je ponudilo še eno priložnost, da dokažejo svojo sistemsko pomembno vlogo, ki jo imajo v družbi,« je ob objavi nerevidiranih rezultatov za leto 2022 poudaril predsednik Uprave NLB Blaž Brodnjak. »Ob negotovosti, izzivih in posledicah vojne v Ukrajini so vse naše bančne članice prispevale svoj delež k stabilizaciji panoge in gospodarstva v regiji. Pozneje so se odzvale tudi na nestabilnosti v energetskem sektorju in z zagotavljanjem prepotrebne likvidnosti prispevale k uspešni razrešitvi tudi tega izziva. Vse to poleg doseganja rednih poslovnih ciljev rasti na vseh ključnih segmentih. S ponosom poudarjamo, da je v letu 2022 NLB ustvarila najvišji dobiček po davkih v zgodovini katerega koli podjetja s sedežem v Sloveniji.«     
S poslovanjem NLB Skupine v preteklem letu je zadovoljen tudi Nadzorni svet, čigar predsednik Primož Karpe izpostavlja predvsem nove priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti, ki jih je v letu 2022 izkoristila NLB Skupina. »Ocenjujemo, da nove priložnosti za rast po eni strani omogoča izkoriščanje sinergij znotraj Skupine, ki jih prinašajo povečana vlaganja v digitalizacijo, po drugi strani pa širitev določenih dejavnosti. Primer prvega je kompetenčni center NLB DigIT, ki ga je NLB Skupina ustanovila v Beogradu, da bi zadržala in okrepila svoj vodstveni položaj na digitalnem področju v regiji, primer drugega pa je širitev lizing dejavnosti na dva dodatna trga,« je pojasnil. »Vse to so strateške poslovne odločitve, sprejete na podlagi strogega upoštevanja načel upravljanja tveganj in dobičkonosnosti, vse s ciljem ustvarjanja dodatne vrednosti za delničarje,« je še dodal. 

Vljudno vabljeni k spremljanju spletne predstavitve

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo tudi k spremljanju spletne predstavitve nerevidiranih poslovnih rezultatov NLB Skupine za leto 2022, ki jih bodo predstavili člani Uprave NLB d.d. Predstavitev bo potekala v četrtek, 23. februarja 2023, ob 16.00 CET/15.00 GMT, in bo dostopna na naslednji povezavi: https://www.nlb.si/ir-events. Vabimo vas, da se na srečanje prijavite vnaprej. 

Člani Uprave bodo, kot običajno, vaša vprašanja sprejemali in nanje odgovarjali v živo, a če morda že veste, kaj jih želite vprašati, lahko vprašanja pošljete že zdaj. Če se prijavite na dogodek, boste vprašanja lahko postavili v spletni aplikaciji, lahko pa jih preprosto pošljete tudi na elektronski naslov IR@nlb.si.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!