Manager leta 2022 je – Blaž Brodnjak

29. september 2022

Učinkovita preobrazba NLB iz prejemnice državne pomoči v uspešno banko sistemskega pomena v zgolj nekaj letih, dobri poslovni rezultati tako banke na domačih tleh kot ostalih članic NLB Skupine, in vodenje z zgledom je le nekaj razlogov, zakaj je Upravni odbor Združenja Manager najprestižnejše managersko priznanje v Sloveniji, Manager leta, letos podelil Blažu Brodnjaku. Priznanje bo prejel nocoj na Managerskem kongresu v Portorožu.

»To je priznanje predvsem moji ekipi, ki je v izjemno zahtevnih okoliščinah z veliko predanostjo v desetih letih našo NLB iz brezna vrnila med najuglednejše in dokazano sistemsko pomembne ter odgovorne slovenske družbe,« je ob prejemu nagrade poudaril predsednik uprave in dodal: »Imamo veliko priložnost, da postanemo edinstvena univerzalna finančna podporna platforma za soustvarjanje multinacionalk s sedežem v naši regiji in izboljševanje kakovosti bivanja ljudi, ki tu živimo. /…/ Ko smo Slovenci složni, smo zelo težko premagljivi. Vse to je kot kaže vse bolj prepoznano in osebno me iskreno veseli, da dobivamo pozitivne povratne informacije, znova pridobivamo tržne deleže, v zadnjem obdobju pa smo deležni tudi pomembnih priznanj in nagrad s strani strokovnih javnosti.«

Pod njegovo taktirko je osrednja slovenska banka izboljšala poslovne rezultate ne le doma, ampak tudi drugod v regiji, kjer so dandanes banke NLB Skupine na vseh šestih trgih, kjer delujejo, med top tremi. V tem obdobju se je močno izboljšalo tudi zadovoljstvo zaposlenih, ki Brodnjaka ocenjujejo kot zaupanja vredno osebo z visokimi etičnimi standardi. Je goreč zagovornik družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki svoje besede tudi živi, ter velik podpornik športa, so v utemeljitvi odločitve med drugim zapisali v Združenju Manager.

      

Celotno utemeljitev lahko preberete s klikom na plus.

Avtor prestrukturiranja banke

Brodnjak, univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je svojo formalno izobrazbo nadgradil še z MBA IEDC Poslovne šole Bled, se je NLB pridružil v za banko izredno zahtevnem obdobju leta 2012 kot član uprave. Štiri leta pozneje je postal njen predsednik. Pred tem se je kalil v številnih drugih finančnih in tudi zavarovalniških institucijah, in sicer v Hypo Alpe Adrii v Celovcu, Zavarovalnici Triglav, Bawag banki, Reiffeisen Krekovi banki in Bank Austrii Creditanstalt.

Brodnjakovi glavni cilji ob prevzemu vodenja NLB so bili prestrukturirati družbo, jo znova usmeriti k strankam in tako izboljšati ugled banke. Ta je bil namreč krepko načet – približno tretjina vseh medijskih objav o NLB je bilo takrat, denimo, negativnih. Za primerjavo: danes je ta delež le 0,3-odstoten.

NLB in NLB Skupina sta si postavili jasno vizijo in strategijo razvoja ter jima tudi sledili. V letu 2018 je NLB dosegla prvega od ključnih mejnikov na poti prestrukturiranja – uspešno je bila namreč izvedena delna privatizacija banke. Delnice NLB so se tako uvrstile v kotacijo na ljubljanski, globalna potrdila o lastništvu pa v kotacijo na londonski borzi. Slabi dve leti pozneje, sredi leta 2020, je bila z dezinvestiranjem hčerinske zavarovalnice NLB Vita izpolnjena še zadnja od zelo omejujočih zavez, danih Evropski komisiji v letu 2013 zaradi pridobitve državne pomoči. S tem se je ta postopek tudi uradno sklenil, kar je NLB omogočilo, da je začela po več letih znova izkoriščati vse svoje potenciale in iskati poslovne priložnosti, ki prinašajo rast. Leto 2020 je NLB tako zaključila s prevzemom Komercijalne banke Beograd, ki jo je v NLB Skupino uspešno integrirala spomladi letos, in tako še bolj utrdila svojo prisotnost na ključnih strateških trgih v regiji. Z nakupom 100-odstotnega lastniškega deleža v Sberbank banki d.d. Slovenija (danes N Banka) marca letos pa je NLB dodatno okrepila tudi svoj tržni položaj v Sloveniji, in, kar je ključno, obenem stabilizirala slovenski bančni sektor.

NLB Skupino danes poleg matične NLB d.d., ki je javna delniška družba, sestavlja še sedem odvisnih bančnih članic (poleg N Banke v Sloveniji banke Skupine delujejo še v Srbiji, Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Črni gori) in več družb za pomožne storitve. Bilančna vsota, ki je konec leta 2015 znašala približno 11,8 milijarde evrov, se je do danes skoraj podvojila. Povečali so se tudi prihodki: leta 2016 so znašali 476 milijonov evrov, konec leta 2021 pa 667 milijonov evrov. Donos na kapital pred davki je bil lani 11,8-odstoten, čisti dobiček poslovnega leta pa je znašal 236 milijonov evrov.

Znatno so se povečala tudi izplačila delničarjem – s kombinacijo izplačil dividend, privatizacijske kupnine in preostale vrednosti Republike Slovenije je NLB decembra 2021 v celoti poplačala znesek, ki ga je prejela za dokapitalizacijo v letu 2013.

Digitalizacija in trajnost sta ključna stebra poslovanja

NLB s svojimi vlaganji v razvoj že vrsto let premika meje na področju digitalnega bančništva in s tem v Sloveniji ohranja vodilni položaj. Da bo tako tudi v prihodnje, je družba spomladi letos v Beogradu ustanovila IT podjetje NLB DigIT, kjer zaposleni razvijajo digitalne rešitve in inovacije za celotno NLB Skupino. Z vlaganji v digitalni razvoj tako ni presenetljivo, da je NLB v zadnjih letih močno povečala dostopnost do banke prek sodobnih kanalov, predvsem prek spletne in mobilne banke, največje mreže bankomatov v Sloveniji in Kontaktnega centra, kjer so njeni svetovalci strankam vsak dan na voljo 24/7. NLB je tudi edina banka v Sloveniji, ki široko mrežo klasičnih poslovalnic dopolnjuje z mobilno poslovalnico, ki stranke obišče v njihovem kraju in tudi na tak način ohranja stik z lokalnimi skupnostmi.

To je sicer primer le ene od odločitev in potez, s katerimi NLB dokazuje svojo zavezo družbeno-odgovornemu ravnanju, ki je že dolgo zasidrano v središču njenega poslovnega modela. Tega zadnja leta nadgrajujejo in prepletajo še s trajnostnim poslovanjem. Kot poudarja Brodnjak, imajo namreč kot sistemsko pomembni akterji na vseh trgih, kjer delujejo, možnost, da resnično vplivajo na kakovost življenja v domači regiji – Jugovzhodni Evropi, ter zagotovijo, da bo postala uspešnejša, bolj vključujoča, raznolika in trajnostna.

V NLB so tako lani postavili Okvir trajnostnega razvoja NLB Skupine; usmeritve in cilje trajnostnega poslovanja, trajnostnega financiranja in prispevka k družbi. NLB se je tudi kot prva banka iz Slovenije zavezala Načelom OZN za odgovorno bančništvo, spomladi pa se je pridružila tudi Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo Združenih narodov (Net Zero Banking Alliiance), katerega cilj je uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej.

Vendar pa se spremembe in odgovornost ne začnejo pri bankah in drugih podjetjih, začnejo se pri vsakem posamezniku – z njegovo odločitvijo za preobrazbo, z malimi navadami in vsakodnevnimi dejanji, ki se morda zdijo nepomembna, a so, ko jih postavimo ob bok navadam in dejanjem svojih sodelavcev, družin, prijateljev, sosedov, del velikega gibanja, poudarja Brodnjak. »In to je tisto, za kar si v NLB Skupini prizadevamo: postati svetilnik trajnostnega poslovanja in delovanja ter eno najodgovornejših in najpomembnejših podjetij v Jugovzhodni Evropi.«

Poleg okoljskih prav tako zavzeto naslavljajo tudi družbene teme. NLB že desetletja velja za enega od večjih in vidnejših promotorjev in sponzorjev športnih zvez in prireditev pri nas, predvsem pa so, z Brodnjakom na čelu, ponosni na dolgoletni projekt Šport mladim, s katerim podpirajo lokalne športne klube, ki mlade spodbujajo h gibanju, zmagovanju, pa tudi dostojanstvenem prenašanju porazov. Vlagajo v kulturo in kulturno dediščino – pod okriljem NLB je bil junija 2021 odprt Bankarium, prvi Muzej bančništva v Sloveniji; priložnosti in odgovornost za pomoč gospodarstvu pa prepoznajo tudi izven okvirjev bančništva, na primer s projektom Okvir pomoči, s katerim so v težavnem med- in pokoronskem obdobju svoje znanje in oglaševalski prostor ponudili 258 podjetnikom v regiji, kjer je navzoča NLB Skupina.

Intenzivno zagovarjajo tudi enake možnosti ter neodvisno in strokovno korporativno upravljanje. V NLB Skupini je tako na vodstvenih delovnih mestih 57 odstotkov žensk, banka pa je v letos še nadgradila politiko raznolikosti in določila ciljni delež zastopanosti obeh spolov v organih nadzora in vodenja.

Število zaposlenih v NLB Skupini je v desetih letih, odkar je Brodnjak prevzel vodenje, zraslo za 30 odstotkov; konec leta 2021 jih je bilo 8.185, predvsem sicer na račun nakupa in integracije NLB Komercijalne Banke. Ni pa raslo le število zaposlenih, ampak tudi njihova zavzetost. Ta se je v NLB od leta 2013 s 24 odstotkov zvišala na 53 odstotkov, ob tem pa se je število nezavzetih znižalo za 13 odstotnih točk. Tudi zato, ker v banki intenzivno vlagajo v razvoj in dobrobit zaposlenih s programi, kot je Družini prijazno podjetje, možnostjo dela od doma kar štirikrat na teden, in številnimi izobraževanji. Zaposleni se povprečno izobražujejo 20,4 ure na leto, večinoma na internih izobraževanjih, pa tudi na strokovnih konferencah in drugod. V banki spodbujajo in izvajajo mentorstvo, uvedli so sistem internega coachinga in sistem zadržanja zaposlenih ter mobilnosti znotraj NLB Skupine. Z vsemi temi programi je NLB že sedmo leto zapored kot edina slovenska banka prejemnica mednarodnega certifikata Top Employer, namenjenega delodajalcem, ki na prvo mesto postavljajo svoje zaposlene in jim omogočajo osebnostni razvoj.

Zgled, predvsem z integriteto

Sodelavci Brodnjaka opisujejo kot osebo, ki jim je za zgled, predvsem s svojo integriteto, samoiniciativnostjo, vztrajnostjo in predanostjo. Z vsem tem ustvarja pozitivno delovno okolje in povečuje motiviranost. Cenijo ga kot zaupanja vredno osebo z visokimi etičnimi standardi. Odlikuje ga preprosta in odkrita komunikacija, tudi kadar gre za občutljive teme. Ker se zaveda, kako težko si je zaupanje pridobiti in kako lahko ga je izgubiti, namenja posebno pozornost izpolnjevanju svojih obljub, da to, kar govori, tudi živi, in, nenazadnje, da je pošten v odnosu do drugih in ima za vse enaka merila. Verjame, da ljudje spoštujejo in upoštevajo ljudi, ki so avtentični, energični in se hkrati zavedajo svoje odgovornosti.

Vrednote banke, ki jih trdno zagovarja, kaže praktično na vsakem koraku, ne le pri delu, ampak tudi v svojem zasebnem življenju. Njegova vedenja izkazujejo nadpovprečno zavezanost in predanost ciljem podjetja. V to, kar verjame in je prepričan, da je potrebno, vloži vso svojo energijo. Pomembno mu je dosegati izjemne rezultate, vendar na pravi način.

Vpet v družbo – predvsem v gospodarstvo in šport

Poleg številnih funkcij znotraj NLB Skupine je Brodnjak tudi aktiven član Gospodarskega kroga in iskan govorec v razpravah o prihodnosti Slovenije, njenih priložnostih in izzivih. Je tudi predsednik Sveta guvernerjev Amcham Slovenija, predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije ter član izvršnega odbora Rokometne zveze Slovenije in član upravnega odbora Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija.

Združenje Manager je letos podelilo še eno priznanje, in sicer za Managerko leta. Kakovost voditeljstva in podjetništvo v Sloveniji sta v preteklih letih izjemno napredovala. A vodenje in rezultate v velikih podjetjih je težko primerjati z malimi in srednje velikimi, zaradi česar ti premalokrat stopijo v ospredje. Zato je upravni odbor Združenja Manager odločil, da priznanje prejme tudi Sabina Sobočan, direktorica družbe Varis Lendava, ki sodi med vodilne evropske proizvajalce gotovih kopalnic.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!