NLB organizator in agent sindiciranega posojila za Telekom Slovenije

4. junij 2021

Sindikat bank v organizaciji NLB d.d., ki ga sestavljajo še Intesa Sanpaolo d.d, SKB banka d.d. in UniCredit Banka Slovenija d.d. je s Telekomom Slovenije, d.d., včeraj podpisal pogodbo o dolgoročnem sindiciranem posojilu v višini 130 milijonov evrov. 

S prejetim dolgoročnim posojilom je Telekom Slovenije, d.d., zagotovil potrebno likvidnost za poplačilo izdanih obveznic v višini 100 milijonov evrov, ki zapadejo v plačilo v juniju 2021, delno pa je posojilo namenjeno investicijam za nadaljnje uresničevanje zastavljene strategije.

Sindicirano posojilo ima ročnost 7 let in je razdeljeno na tri tranše: dve v višini 50 milijonov evrov in eno v višini 30 milijonov evrov, in sicer tranšo A z odplačilom glavnice v enakih polletnih obrokih, tranšo B z enkratnim odplačilom glavnice ter tranšo C s kombinacijo polletnih odplačil in enkratnega odplačila glavnice.

Z odobrenim posojilom so banke znova izkazale zaupanje v Telekom Slovenije, d.d., in v zastavljeno strategijo razvoja družbe.

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!