Ena banka, neskončno priložnosti: Operativna pripojitev N Banke d.d. k NLB d.d. uspešno zaključena

5. september 2023

S prenosom vseh strank in njihovega poslovanja se je uspešno zaključila tudi tako imenovana operativna pripojitev N Banke d.d. k NLB d.d. Potekala je zanesljivo in v skladu s podrobnim načrtom ter pripravami ekip obeh bank. NLB d.d. je s to pripojitvijo znova potrdila svoj sistemsko pomemben položaj na trgu.

»Najprej bi rad nekdanjim strankam N Banke dobro leto in pol zatem, ko smo jih pozdravili v NLB Skupini, danes izrekel toplo dobrodošlico še v NLB. Stabilnosti in varnosti močne regijske skupine so bile deležne že takrat, od danes naprej pa so jim na voljo tudi vse naše rešitve in storitve. Predvsem pa bi se rad zahvalil in čestital ekipama obeh bank, ki sta uspešno izpeljali ta izredno zahteven postopek,« je ob njegovem zaključku dejal predsednik uprave NLB d.d. Blaž Brodnjak. »NLB še s tem ostaja vodilna in ključna sistemsko pomembna univerzalna finančna institucija na domačih tleh, ki s svojimi potezami z odgovornostjo in s strateškim razmislekom vpliva tako na stabilnost finančnega sistema kot razvoj gospodarstva nasploh,« je dodal.

Kot je znano, se je NLB d.d. marca lani v negotovih okoliščinah, ki so jih po invaziji v Ukrajini občutile tudi stranke Sberbank d.d., odgovorno in odločno odzvala na nenaden izziv slovenskega bančnega sektorja. NLB d.d. je z Enotnim odborom za reševanje po vsega nekaj dneh sklenila kupoprodajno pogodbo za pridobitev 100-odstotnega lastniškega deleža v Sberbank d.d., jo stabilizirala s 500 milijoni evrov likvidnostne linije in s tem Banko Slovenije podprla pri ohranjanju finančne stabilnosti slovenskega bančnega sistema, strankam Sberbank d.d. pa hitro omogočila vnovičen dostop do sredstev na računih in nemoteno poslovanje. Z vstopom NLB d.d. v lastništvo Sberbank d.d., ki se je že po nekaj dneh preimenovala v N Banko d.d., so se namreč sprostile vse omejitve za poslovanje. Nova članica NLB Skupine je bila deležna stabilnosti in močnega zaledja, ki jo je prineslo članstvo v močni regijski skupini, njene stranke pa vseh koristi, prednosti in nenazadnje varnosti, ki jih takšno partnerstvo prinaša.

Po večmesečnih pripravah na t. i. operativno pripojitev je bilo pretekli konec tedna poslovanje strank N Banke d.d. prenešeno v NLB d.d., kar med drugim pomeni, da smo jim v NLB d.d. vzpostavili osebni in/ali poslovni račun ter nanj prenesli obstoječa stanja, posredovali nove kartice, zagotovili uporabo naše nove digitalne banke NLB Klik oziroma v primeru poslovnih uporabnikov uporabo elektronske in mobilne banke NLB Proklik in Klikpro, prenesli kredite in depozite z nespremenjenimi pogoji itd. Stranke s prenosom niso imele nobenih stroškov, ves čas pa so jim in jim še vedno z nasvetom in pomočjo ob strani stojijo naši svetovalci v poslovalnicah in NLB Kontaktnem centru.

»Postopki kot je integracija banke so izjemno kompleksni, a ekipi N Banke in NLB sta leto in pol delali trdo in neumorno ter opravili pomembno nalogo – poskrbeli za prenos poslovanja, ki bi ga stranke N Banke (danes že stranke NLB) občutile v kar najmanjši meri,« je dejal Andrej Lasič, član uprave NLB d.d., pristojen za investicijsko in korporativno bančništvo in do nedavnega predsednik Nadzornega sveta N Banke d.d. »Naše nove stranke so prešle na storitve in rešitve NLB, pogoji njihovih pogodb, denimo sklenjenih kreditov, pa so večinoma ostali nespremenjeni. Seveda bomo nekatere dobre prakse in storitve N Banke vpeljali tudi v NLB, saj želimo našim strankam ponuditi najboljšo uporabniško izkušnjo,« je dodal. 

NLB Komuniciranje

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!