NLB Skupina v tretjem četrtletju nadaljuje z uspešnim poslovanjem ter tako krepi svojo sposobnost za odgovorne odločitve in dejanja

9. november 2023

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja:

V negotovem poslovnem okolju naraščajočih geopolitičnih napetosti, spreminjajočih se finančnih razmer in okoljskih tveganj, eden ključnih razlikovalnih dejavnikov med udeleženci na trgu ostaja odpornost poslovnega modela organizacije. NLB Skupina s ponosom sporoča, da poslovni rezultati v prvih devetih mesecih leta 2023 jasno potrjujejo, da je to ambicijo dosegla.

Dobiček NLB Skupine po davkih je v tretjem četrtletju 2023 znašal 144,2 milijona evrov, kar predstavlja 18-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in tako Banki kot Skupini zagotavlja zadostno rezervo, da ostajata odgovoren in zanesljiv partner za vse deležnike – kot že tolikokrat poprej.   

Ključne poudarke poslovanja NLB Skupine v tretjem četrtletju leta 2023, medletno poročilo in predstavitev za vlagatelje najdete na spodnjih povezavah:

•    Ključni poudarki poslovanja v tretjem četrtletju 2023

•    Medletno poročilo

•    Prezentacija za vlagatelje

Napovedi za NLB Skupino za leti 2023 in 2025 so se tako nekoliko izboljšale, da bolje odražajo pričakovano uspešnost NLB Skupine v trenutnem okolju, ki upošteva tudi vse predvidene regulatorne ukrepe. Verjamemo, da nas tovrsten transparenten način komuniciranja z vsemi deležniki loči od številnih drugih poslovnih subjektov ter nam pomaga graditi odnose na poštenosti in zaupanju. 

»Okrepljeno zaupanje naših strank in drugih deležnikov je eden od dosežkov, na katerega smo najbolj ponosni, še posebej v teh dneh, ko obeležujemo peto obletnico uvrstitve delnic NLB na ljubljansko borzo in globalnih potrdil o lastništvu (GDR-jev) na glavni trg londonske borze. In še zdaleč ni edini,« je ob objavi rezultatov poudaril Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB d.d. »Ko pogledamo razvoj poslovanja NLB in NLB Skupine v zadnjih petih letih, vidimo, da imamo vrsto razlogov, da ga proslavimo,« je dodal in naštel nekatere od njih: rast poslovanja in nabora talentov, uspešen nakup in pripojitev Komercijalne Banke, Beograd in Komercijalne Banke, Podgorica ter N Banke k NLB Skupini, širitev lizing dejavnosti na kar treh trgih ipd. Vse to smo dosegli med tem ko smo strankam zagotavljali zanesljive in sodobne bančne storitve in rešitve, kadarkoli in kjerkoli jih potrebujejo, ter ustvarjali dodano vrednost za delničarje. Nadalje je izpostavil: »Vse od vstopa na borzo pred petimi leti, so bili vlagatelji deležni 93 % skupnega donosa v obliki 45 % donosa iz rasti cene delnice in 48 % donosa iz dividend. Druga tranša letošnje dividende, katere izplačilo je predvideno v decembru, pa bo še dodatno povečala skupni donos delničarjev ter tako presegla naša pričakovanja v času prve javne ponudbe delnic.«     

»Predvsem pa smo ponosni – in obenem nas to tudi ves čas motivira – na odgovoren pristop k poslovanju ter vsem ostalim dejanjem, ki se jih je Skupina lotila v naši vse bolj povezani domači regiji, pa naj gre za intenzivno vključevanje trajnosti v vse naše aktivnosti, preventivno in proaktivno odzivanje na zdravstvene in gospodarske izzive, kot je pandemija COVID, neprekinjeno odločno podporo športu in kulturi ali humanitarne donacije različnim organizacijam, posameznikom in skupnostim, kot na primer v času nedavnih poplav v Sloveniji,« je dodal predsednik uprave NLB. Poudaril je še: »NLB Skupina bo še naprej ustvarjala boljše sledi, se odzivala proaktivno in podporno ter strankam in gospodarstvu pomagala pri spoprijemanju z izzivi, pa naj bodo ti posledica nepredvidljivih naravnih ali neugodnih gospodarskih okoliščin. Poleg tega bomo skupaj s partnerji še naprej opozarjali na vse sistemske odločitve, ki bi lahko negativno vplivale na stabilnost in razvoj gospodarstva ali pa spodkopale družbene ali upravljavske stebre trajnostnega razvoja naše družbe.«

Na zadnjih pet let delovanja NLB in NLB Skupine se je ozrl tudi predsednik Nadzornega sveta NLB d.d. Primož Karpe, ki je izpostavil predvsem pomemben napredek na področju korporativnega in strateškega upravljanja. »Dosežki NLB Skupine dokazujejo, da je njena strateška usmeritev v regijo Jugovzhodne  Evrope in njene trge pravilna. Temelji na resnem premisleku o sposobnostih in prednostih Skupine na eni strani ter priložnostih, ki se ji ponujajo, na drugi. Vendar pa so NLB, njene hčerinske družbe in ostale strateške družbe Skupine na pragu novega strateško pomembnega obdobja, ki ga bo zaznamovala nova poslovna strategija. Ta je že v pripravi in bo deležnikom predstavljena prihodnje leto,« je dejal.  

Vljudno vabljeni k spremljanju spletne predstavitve

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo k spremljanju spletne predstavitve poslovnih rezultatov za tretje četrtletje 2023, ki jih bodo predstavili člani Uprave NLB d.d. Predstavitev bo v četrtek, 9. novembra 2023, ob 16.00 CET/15.00 GMT, in bo dostopna na naslednji povezavi: https://www.nlb.si/ir-events.  

Člani Uprave bodo, kot običajno, vaša vprašanja sprejemali in nanje odgovarjali v živo, če pa morda že veste, kaj jih želite vprašati, lahko vprašanja pošljete že zdaj. Če se prijavite na dogodek, boste vprašanja lahko postavili v spletni aplikaciji, lahko pa jih preprosto pošljete tudi na elektronski naslov IR@nlb.si.

Odnosi z vlagatelji.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!