NLB Skupina po močnem drugem četrtletju samozavestno vstopa v drugo polovico leta in nadaljuje s svojo zavzeto podporo družbi

10. avgust 2023

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja:

NLB Skupina je v drugem četrtletju leta 2023 kljub negotovostim zaradi upočasnjene gospodarske rasti in visoke inflacije dokazala svojo odpornost in dosegla zelo dober rezultat. Uspešno poslovanje NLB Skupine je posledica preudarnega obvladovanja tveganj, stalne osredotočenosti na zagotavljanje visoke kakovosti sredstev, trdne kapitalske osnove in robustnega likvidnostnega položaja, hkrati pa vztrajne zavezanosti k nenehnemu izboljševanju odlične uporabniške izkušnje in izkoriščanja priložnosti za nadaljnjo rast.   

Skupina je v drugem četrtletju ustvarila 122,6 milijona evrov dobička po davkih, kar je 2-odstotna rast v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2023. Zmerna rast v primerjavi s prejšnjim četrtletjem je predvsem posledica manj sproščenih rezervacij in oslabitev za kreditno tveganje ter višjega davka zaradi dividend, prejetih s strani članic NLB Skupine.  

Ključne poudarke poslovanja NLB Skupine v drugem četrtletju leta 2023, medletno poročilo in predstavitev za vlagatelje najdete na spodnjih povezavah:

Kot enega ključnih dosežkov drugega četrtletja gre nedvomno izpostaviti uspešno prvo izdajo zelenih senior preferred obveznic z ročnostjo 4NC3 v višini 500 milijonov evrov (benchmark obseg). Z njo je Skupina znova potrdila svojo zavezanost trajnostnim načelom poslovanja, katerih cilj je izboljšanje kakovosti življenja in ustvarjanje boljših sledi v domači regiji, Jugovzhodni Evropi.  

Poleg izboljševanja kakovosti življenja v regiji, pa NLB Skupina še naprej ostaja trdno zavezana  izboljšanju kakovosti tukajšnjega poslovnega okolja. »Banke v naši Skupini s svojimi aktivnostmi kreditiranja ostajajo zanesljiv partner tako gospodinjstvom kot podjetjem, kar se odraža v dobrih poslovnih rezultatih na vseh segmentih poslovanja in na vseh naših trgih,« je ob objavi rezultatov dejal Blaž Brodnjak, predsednik Uprave NLB. »Poleg tega, da prinaša pozitivne rezultate, razumevanje in predvidevanje gospodarskih ciklov skupaj s preudarnim poslovanjem in odgovornim kreditiranjem ohranja tudi zaupanje naših strank in ostalih ključnih deležnikov. Prav slednje in družbeno odgovorna vloga NLB sta se znašla pred velikim izzivom zaradi nedavne vremenske ujme zgodovinskih razsežnosti v Sloveniji, na katero se je banka odzvala odločno in konkretno, z določitvijo jasnih okvirjev za podporo podjetjem in gospodinjstvom v stiski, ob tem pa najbolj prizadetim občinam donirala tudi 4 milijone evrov za trajnostno obnovo potrebne infrastrukture. Resnično sem ponosen na svoje kolege v Upravi in Nadzornem svetu, da so v celoti podprli te zelo pomembne ukrepe,« je še dodal.  

Stabilno poslovanje in poslovni rezultati pa krepijo tudi zaupanje Nadzornega sveta, katerega predsednik Primož Karpe je dejal: »Zanesljivo in vztrajno najbolje opišeta prvo polovico leta 2023 za NLB Skupino. V okolju z obilico mešanih gospodarskih signalov o prihodnosti, so vse bančne članice prispevale k dobrim poslovnim rezultatom in trdni bilanci stanja, kar predstavlja dobro osnovo za doseganje postavljenih ciljev in naslavljanje prihodnjih priložnosti. A po drugi strani, medtem ko nenehno zremo v prihodnost, trdno stojimo tudi v sedanjosti. Družbena solidarnost, ki jo izražamo z dejanji podpore prizadetim skupnostim in posameznikom v naši domovini, bo vedno del DNK našega podjetja."

Vabljeni k spremljanju spletne predstavitve poslovnih rezultatov

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo k spremljanju spletne predstavitve četrtletnih in polletnih poslovnih rezultatov NLB Skupine za leto 2023, ki jih bodo predstavili člani Uprave NLB d.d. Predstavitev bo v četrtek, 10. avgusta 2023, ob 16.00 CEST/14.00 GMT in bo dostopna na naslednji povezavi: https://www.nlb.si/dogodki-vlagatelji.  

Kot običajno bodo člani Uprave vaša vprašanja sprejemali in nanje odgovarjali v živo, če pa že veste, kaj jih želite vprašati, lahko vprašanja posredujete že zdaj. Če se prijavite na dogodek, boste vprašanja lahko postavili v spletni aplikaciji, lahko pa jih tudi preprosto pošljete na elektronski naslov IR@nlb.si.

Odnosi z vlagatelji.

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!