NLB Skupina: Ustvarjamo boljše sledi – za danes in za jutri

13. april 2023

V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, objavlja:

V dinamičnih okoliščinah leta 2022 je bolj kot kadarkoli prej v ospredje znova stopila sistemsko pomembna vloga bank v NLB Skupini in sledi, ki jih ustvarjamo v svoji domači regiji, Jugovzhodni Evropi (JVE). V letu 2022 smo ustvarili veliko boljših sledi za danes, kar je prikazano v Letnem poročilu NLB Skupine 2022, kot tudi za jutri, kar se odraža v Poročilu o trajnostnem poslovanju NLB Skupine za leto 2022, ki sta bili objavljeni danes.

Nadzorni svet NLB se je namreč danes sestal na drugi redni seji v letošnjem letu ter pregledal Letno poročilo NLB Skupine za leto 2022, ki vključuje poročilo revizorske hiše Ernst & Young, pa tudi Poročilo o trajnostnem poslovanju NLB Skupine za leto 2022. Obe poročili sta bili potrjeni in objavljeni ter sta, skupaj s predstavitvijo za vlagatelje, tako na voljo vsem zainteresiranim deležnikom:

Rekordni poslovni rezultati leta 2022 …

Spomnimo: leto 2022 je bilo najboljše v zgodovini NLB skupine, saj je dosegla  najvišji kadarkoli ustvarjen absolutni čisti dobiček katerekoli poslovne skupine s sedežem v Sloveniji. Skupina je zabeležila 446,9 milijona evrov po davkih (89 % več kot leto prej, pri čemer je na celoletne poslovne rezultate Skupine pomembno vplivalo negativno dobro ime v višini 172,8 milijonov evrov iz prevzema N Banke marca 2022), poleg tega pa je tudi povečala tržne deleže v vseh ključnih segmentih

Dobri poslovni rezultati Skupine so se prelili tudi v dodano vrednost za naše delničarje, saj smo v dveh tranšah izplačali znatne dividende v skupnem znesku 100 milijonov evrov. Skupina ostaja zavezana izpolnjevanju pričakovanj delničarjev in načrtuje, da bo do leta 2025 skupno vračilo kapitala delničarjem preko izplačil dividend doseglo 500 milijonov evrov (vključno z izplačili za leto 2022).

Poslovni rezultati Skupine, čeprav izjemni in doslej brez primere, pa še zdaleč niso edini pokazatelj ključne vloge, ki jo ima Skupina v JVE. Vsaj enako pomemben je naš cilj izboljševati kakovost življenja in poslovnega okolja v domači regiji. Ker nas vodi ta cilj, ni presenetljivo, da smo trajnost v najširšem smislu postavili v središče svojih poslovnih odločitev in dejanj. Naša prizadevanja se, denimo, odražajo tudi v članstvu v Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo, zmanjšanju ogljičnega odtisa in bistvenem napredku, ki je bil dosežen pri trajnostnem financiranju in poslovanju ter prispevku k družbi, kar je prepoznala tudi naša prva ocena ESG.

Aktivnosti na področju trajnostnega razvoja želimo predstaviti vsem zainteresiranim deležnikom, zato vas vljudno vabimo na spletno predstavitev poročila o trajnostnem poslovanju NLB Skupine 2022 – Ustvarjamo boljše sledi, ki bo v torek, 25. aprila 2023, ob 15.30 CET/13.30 GMT in bo na voljo tukaj: https://www.nlb.si/dogodki-vlagatelji. Vabimo vas, da se na predstavitev prijavite vnaprej in morebitna vprašanja pošljete preko spletne aplikacije ali na elektronski naslov IR@nlb.si.

… so trdna osnova za prihodnje izzive in priložnosti

»Dosežki in rezultati Skupine v preteklem letu so impresivni in nanje smo izjemno ponosni. Ker pa je podjetniška miselnost ena od naših temeljnih vrednot, ne bomo mirovali in počivali na lovorikah. Nastopile so okoliščine, v katerih se je treba zazreti v prihodnost. V njej vidimo veliko novih izzivov, predvsem pa veliko priložnosti. NLB Skupina je v izjemno dobrem položaju. Potrudili se bomo, da bomo izpolnili pričakovanja vseh naših deležnikov – delničarjev, zaposlenih, strank in javnosti –, izkoristili vse priložnosti in tako ustvarili boljše sledi v regiji, ki je naš dom,« so v Letnem poročilu poudarili člani Uprave NLB. 

Skupščina delničarjev NLB d.d. načrtovana za 19. junij

Na današnji seji je Nadzorni svet potrdil tudi predlog Uprave, da skliče 40. Skupščino delničarjev NLB d.d., ki je načrtovana za 19. junij, 2023. Več informacij bo na voljo v sklicu.

Člani Nadzornega sveta NLB d.d. so se na seji seznanili tudi s poročili strokovnih služb banke ter potrdili predloge, za katere je potrebno soglasje Nadzornega sveta NLB d.d.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!