Obvestilo

17. april 2023

Na podlagi drugega odstavka 599. člena v zvezi s prvim odstavkom 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5860571000 (NLB d.d. in prevzemna družba), objavlja obvestilo

da je bila dne 14.04.2023 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložena Pogodba o pripojitvi, sklenjena dne 16.11.2022 med prevzemno družbo NLB d.d. in prevzeto družbo N Banka d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5496527000 (N Banka d.d. in prevzeta družba).

Postopek pripojitve se vodi po poenostavljenem postopku pripojitve skladno s 599. členom ZGD-1.

Celotno obvestilo o predložitvi pogodbe registrskemu organu je na voljo v priloženem dokumentu.

Uprava prevzemne družbe delničarje opozarja in obvešča, da imajo delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem mesecu od objave tega obvestila pravico zahtevati sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev (tretji odstavek 599. člena ZGD-1). V primeru, da bo sklic skupščine zahtevan, bo uprava prevzemne družbe skladno z drugim odstavkom 586. člena ZGD-1 delničarjem omogočila pregled in brezplačen prepis dokumentov, opredeljenih v drugem odstavku 586. člena v zvezi s četrtim odstavkom 599. člena ZGD-1.   

Obvestilo z dne 17.04.2023 

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!