Dodatni ukrepi za pomoč prizadetim v poplavah

25. avgust 2023

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje NLB d.d. obvešča:

Za ublažitev posledic nedavnih ujm, ki so opustošile velik del Slovenije, poleg že uvedenih sistemskih ukrepov in donacije dvajsetim močno prizadetim občinam v skupni višini štiri milijone evrov, NLB d.d. predlaga dodatne ukrepe in zaveze. Na včerajšnji seji je tako Nadzorni svet NLB d.d. obravnaval in potrdil predlog Uprave o enkratnem vplačilu 15 milijonov evrov v Sklad za obnovo, ki je v postopku ustanavljanja. Poleg tega namerava NLB Skupina v naslednjem desetletju vsako leto za sponzorstva in donacije v domači regiji nameniti enak znesek, torej 15 milijonov evrov.

Takoj zatem, ko so bile znane prve razsežnosti poplav, je NLB začela pripravljati sistemske ukrepe za omilitev njihovih posledic. Podobno kot v času covid krize, smo pripravili lastne ukrepe za pomoč pri okrevanju in oživitvi gospodarstva, med drugim moratorije brez dodatnih stroškov, ugodnejšo posojilno linijo v skupnem znesku 100 milijonov evrov za podjetja, ugodnejša posojila za gospodinjstva in možnost brezplačne predčasne razvezave depozitov.

S 1. septembrom bo NLB svojim strankam ponudila nove, občutno višje obrestne mere za vloge gospodinjstev, s katerimi želimo spodbuditi vlaganja v rešitve s potencialno višjimi donosi, kot sta denimo NLB Varčevalni račun ali NLB Naložbeni par. S tovrstnimi ukrepi NLB odgovorno izkazuje svojo sistemsko vlogo na finančnem trgu.

Zaveza za v prihodnje: v naslednjem desetletju 150 milijonov evrov za sponzorstva in donacije v domači regiji

Še posebej ponižno in s ponosom smo sprejeli izkaz solidarnosti s Slovenijo, ko so pomoč ponudili tudi kolegi iz NLB Skupine. NLB Banka Skopje je tako Rdečemu križu Slovenije in drugim organizacijam, ki pomagajo pri odpravljanju posledic poplav, podarila 60.000 evrov.

Na pomoč smo priskočili tudi našim zaposlenim, saj so poplave prizadele tudi več deset sodelavcev. Banka je v solidarnostni sklad za zaposlene vplačala 500.000 evrov, dodatna sredstva pa na lastno pobudo za svoje sodelavce zbiramo tudi zaposleni.

Vse našteto dopolnjuje redna sponzorstva in donacije humanitarnim, javnim zdravstvenim, kulturnim, športnim in drugim organizacijam, ki jih NLB Skupina v regiji dodeljuje že desetletja. Samo letos je Skupina za tovrstne trajnostne projekte namenila več kot 7 milijonov evrov, od tega zgolj v juniju enkratno posebno donacijo v višini 1,35 milijona evrov različnim prejemnikom za podporo ljudem, ki jo resnično potrebujejo – ljudem s socialnimi, zdravstvenimi ali drugimi stiskami. Zgolj v Sloveniji je donacije v skupni vrednosti 500.000 evrov prejelo 10 organizacij.

Tovrstna finančna podpora tudi v prihodnje ostaja eden od stebrov trajnostnega poslovanja NLB. Skupina bo posledično v prihodnjem desetletju vsako leto namenila po 15 milijonov evrov za sponzorstva in donacije, s katerimi bo še naprej podpirala humanitarne, zdravstvene, športne, kulturne in druge organizacije iz ključnih družbenih podsistemov za trajnostni razvoj in blagostanje v naši domači regiji.

Poleg tega je NLB pripravljena že letos prostovoljno nameniti dodatnih 15 milijonov evrov v Sklad za obnovo, ki je v postopku ustanavljanja, za podporo pri učinkovitejši sanaciji ter odpravljanju posledic nedavne in predvsem tudi morebitnih prihodnjih ujm, pri čemer bi se v primeru morebitne uvedbe izrednega davka ali drugih oblik dajatev za banke ta znesek vštel v izpolnitev tovrstne obveznosti.

Dividendna politika ostaja nespremenjena

Kljub vsemu zgoraj navedenemu NLB ne spreminja nedavnih napovedi ključnih kazalnikov poslovanja in namerava ohraniti letna izplačila dividend v skladu z doslej objavljanimi usmeritvami, kar pomeni izplačilo dividend v skupnem znesku 500 milijonov evrov med letoma 2022 in 2025, vključno z že izplačanimi zneski. Na ta način NLB svoj uspeh deli tako s svojimi cenjenimi strankami, lastniki in drugimi deležniki, kot tudi s celotno slovensko družbo, ter tako odgovorno izpolnjuje svojo sistemsko vlogo, ob tem pa še enkrat poziva tudi ostale banke in uspešno poslujoča ter v ujmah manj prizadeta podjetja iz drugih panog, da s skupnimi močmi naslovimo te in vse bodoče izzive naše domovine s primernimi in dovolj odločnimi ukrepi – za vse, kar sledi.

Odnosi z vlagatelji

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!