Objava končne prodajne cene in količine podrejenih obveznic z oznako NLB27 in ISIN kodo SI0022103855

29. april 2019

Po tem, ko je družba NLB d.d., Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) dne 12. 4. 2019 objavila vabilo k vpisu podrejenih obveznic družbe z oznako NLB27 in ISIN kodo SI0022103855 (v nadaljevanju: obveznice) in prospekta za javno ponudbo in uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu (v nadaljevanju: prospekt), družba danes objavlja še naslednje podatke:

  • končna prodajna cena za obveznice znaša 99,10% njihovega nominalnega zneska oziroma 99.100 EUR za eno obveznico;
  • izdanih bo 450 obveznic v skupnem nominalnem znesku 45 milijonov EUR.

Vsaka odločitev o naložbi v obveznice lahko temelji le na podatkih, vsebovanih v prospektu, ki ga sestavljajo registracijski dokument družbe, opis obveznic, povzetek prospekta in dodatek k prospektu, ki so na voljo tukaj.

Odnosi z vlagatelji