Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Humanitarne akcije

Poleg velikih organizacij, kot so Slovenske Karitas, Rdeči Križ in ZPMS, podpiramo tudi številne manjše humanitarne organizacije.


Odpis dolgov socialno najšibkejšim

Na pobudo Vlade RS, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo kot prva banka pristopili k podpisu sporazuma o enkratnem odpustu dolga socialno najšibkejšim. Skladno s pogoji smo posameznemu prosilcu odpustili dolg po eni ali več terjatvah, delno ali v celoti, v skupni višini do vključno 1.000 evrov.

Oprostitev plačila provizije za plačila v humanitarne namene

Strankam NLB ob plačilih na prijavljene akcije humanitarnih organizacij ne zaračunavamo provizij, s čimer humanitarnim organizacijam pomagamo pri zbiranju sredstev za svoje delovanje.

Zbiralniki za prostovoljne prispevke

V poslovalnicah so postavljeni zbiralniki za prostovoljne prispevke, kamor lahko stranke prispevate sredstva za akcije, ki jih organizirajo humanitarne organizacije.

Dan za humanitarnost

Zaposleni imajo možnost koristiti enodnevno odsotnost za različne humanitarne aktivnosti. V letu 2015 se je nekaj zaposlenih odzvalo na begunsko krizo in pomagalo humanitarnim organizacijam pri oskrbi migrantov v centrih. V letu 2014 se je nekaj zaposlenih odzvalo na katastrofalne poplave na Balkanu in priskočilo na pomoč pri urejanju razdejanja.

Krvodajalska akcija

Kri je nenadomestljiva in je najdragocenejše, kar lahko podarimo. Za potrebe krvodajalstva in zadostno preskrbo s krvjo Slovenija potrebuje več kot 350 krvodajalk in krvodajalcev dnevno.

Po podatkih Rdečega križa je v NLB v letu 2015 registriranih 356 krvodajalcev, od katerih jih je 134 tudi darovalo kri. 

Zaposleni NLB in NLB Vite ter NLB Kontaktni center pri zbiranju sredstev v akciji »Lepo je deliti«

Predstavniki Rdečega križa Slovenije vsako leto v septembru v Cankarjevem domu organizirajo dobrodelni concert, ki je namenjen zaključku tradicionalne vseslovenske akcije zbiranja sredstev Peljimo jih na morje, s katero pomagajo otrokom in starostnikom iz socialno ogroženih okolij do brezplačnih počitnic na morju ter napovedi zbiranja sredstev v tradicionalni akciji Lepo je deliti, kjer se zbirajo sredstva za dodatne prehranske pakete. 

V NLB Kontaktnem centru v Ljubljani in Murski Soboti smo septembra 2015 zaposleni z direktorji in člani uprave v letu 2015 že četrtič pomagali pri zbiranju prostovoljnih prispevkov. Sprejemali smo klice donatorjev in skupno zbrali skoraj 50.000 evrov, ki smo jih namenili otrokom v akciji “Peljimo jih na morje” . Koncert je bil finančno podprt s strani NLB in NLB Vite. 

Udeležba zaposlenih NLB v akciji »Igraj se z mano«

Predstavniki Zavoda za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije vsako leto junija organizirajo festival »Igraj se z mano«, na katerem so tradicionalno sodelovali tudi zaposleni NLB. Sodelavke so v letu 2014 ustvarjale z otroki, mladostniki ter odraslimi s posebnimi potrebami. Skupaj so izdelovali priponke, ogrlice, zapestnice, pekli palačinke, peli, plesali, izdelovali lutke, tekmovali, brali, se igrali ter še marsikaj.