Osveščanje o racionalnejši rabi energentov

Osveščanje pripomore k zavedanju, da vsak posameznik pomembno prispeva k racionalnejši rabi energentov.


Ogrevanje

Priporočila so omejevanje ogrevanja v zimskem času med 20 °C in 22 °C ter ohlajanje poleti nad 25 °C. Vsaka stopinja odstopanja nad temi priporočili poleg zviševanja ogljičnega odtisa obenem prinese več kot 5 % višje stroške ogrevanja oziroma hlajenja. Ohlajanje prostorov, ki poleti presega odstopanje 7 °C glede na temperaturo izven hlajenih prostorov, je tudi škodljivo za zdravje.

Varčevanje z vodo

Z zavedanjem, da iz odprte pipe na minute steče do 20 litrov vode, pripomoremo k racionalnejši rabi vode na delovnem mestu. Odgovorno je pristojnim službam javiti, da pušča pipa ali kotliček. Velja namreč, da kapljice, ki kapljajo iz pipe, dnevno pripomorejo k izgubi 50 litrov vode.