Varčevanje z energenti

Trudimo se poslovati okolju prijazno in varčujemo z naravnimi viri.


Poraba papirja

Za zniževanje porabe papirja smo uvedli elektronske izpiske in e-račune ter storitev on-line sklepanja depozitov in elektronskega poslovanja s strankami. Tiskanje je omogočeno na skupnih multifunkcijskih napravah. Tiskalniki in multifunkcijske naprave imajo avtomatsko nastavitev na dvostransko tiskanje. V sejnih sobah so bili zagotovljeni priključki za uporabo prenosnih računalnikov, da udeleženci na sestankih ne potrebujejo papirnih gradiv.

Poraba papirja se je zaradi uvedenih ukrepov od leta 2012 do leta 2017 znižala za 31%. Tudi v primerjavi z letom 2016 se je poraba papirja zmanjšala in sicer za 13,2%.

Varčevanje z energijo

Tudi na področju porabe električne energije skušamo uvesti čim več ukrepov za znižanje porabe oziroma varčevanje. Za smotrnejši izkoristek ogrevanja in hlajenja smo namestili senčne žaluzije in omejili gretje oziroma hlajenje delovnih prostorov. Zavedamo se, da vsaka stopinja odstopanja nad priporočili poleg zviševanja ogljičnega odtisa obenem prinese tudi 6 % višje stroške ogrevanja oziroma hlajenja. Za varčevanje z energijo je zagotovljen tudi avtomatski izklop računalnikov čez noč. Povprečna poraba električne energije v kWh se od leta 2010 dalje znižuje zaradi različnih varčevalnih ukrepov, tehničnih izboljšav, racionalnega obnašanja zaposlenih ter zaradi prenove in zmanjševanja števila poslovalnic v poslovni mreži.

Poraba električne energije se je od leta 2010 do leta 2017 znižala za 44%. Tudi v primerjavi z letom 2016 se je poraba električne energije zamanjšala in sicer za 5,2%.

Obseg odpadkov

Že v letu 2011 smo v skupnih prostorih banke uvedli ekološke otoke za ločeno zbiranje odpadnega papirja, embalaže, kartuš za tiskalnide in ostale odpadke. V večjih zgradbah banke ločeno zbiramo tudi iztrošene baterije. Eden od pogojev za pridobitev certifikata EGO Evropska zelena pisarna je bil tudi količinsko in vrednostno spremljanja gibanja obsega ločeno zbranih odpadkov.

Sanitarni material in poraba vode

V letu 2013 smo pričeli meriti tudi količinsko in vrednostno porabo vode, kar je skladno z zahtevami EGO Evropska zelena pisarna. Ob vsakem renoviranju se vgrajuje le še varčne splakovalnike vode v toaletnih prostorih. Zaposleni smo se že navadili tudi na varčnejše dozirnike pene za umivanje rok namesto mila, ker se s tem porabi manj vode. Nameščeni so bili varčnejši podajalniki papirnatih brisač, ki predstavljajo največji delež odpadkov v banki.

Najem prvega električnega službenega vozila

V letu 2017 smo z namenom varovanja okolja in zniževanja porabe naravnih virov pričeli uporabljati električna službena vozila. Prvo električno vozilo uporablja Center inovativnega bančništva.

Cerifikat Evropska zelena pisarna za leto 2013