Želite nastaviti vstopno stran za Podjetja kot privzeto vstopno stran?

Varčevanje z energenti - Zelena pisarna

Vsako leto vpeljujemo nove iniciative za varčevanje z energenti in se trudimo poslovati okolju prijazno.


Poraba papirja

Za zniževanje porabe papirja smo uvedli elektronske izpiske in e-računi ter storitev on-line sklepanja depozitov in elektronskega poslovanja s strankami. Tiskanje je zaposlenim v banki omogočeno v skupnih prostorih, kjer so nameščene mrežne multifunkcijske naprave, zaposlenim pa so bili v večjem delu odvzeti samostojni tiskalniki. Tiskalniki in multifunkcijske naprave imajo avtomatsko nastavitev na dvostransko tiskanje. V sejnih sobah so bili zagotovljeni tudi priključki za uporabo prenosnih računalnikov, da udeleženci na sestankih ne potrebujejo papirnih gradiv.

Poraba papirja se je zaradi uvedenih ukrepov od leta 2009 znižala za 20,2 %.

Obseg odpadkov

Že v letu 2011 smo v skupnih prostorih pričeli z uvajanjem ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadnega papirja, embalaže, kartuš in ostalih odpadkov, tako da zaposleni sami ločujemo. V letu 2013 smo na novo uvedli ločevanje odpadkov v treh poslovalnicah. V večjih zgradbah ločeno zbiramo tudi iztrošene baterije. Eden od pogojev za pridobitev certifikata EGO Evropska zelena pisarna je bil tudi količinsko in vrednostno spremljanja gibanja obsega ločeno zbranih odpadkov.

Obseg odpadkov se je od leta 2009 znižal za 22 %. Relativna količina odpadkov na zaposlenega se je v letu 2014 znižala za 4 % oziroma 12 kg.

Sanitarni material in poraba vode

V letu 2013 je bilo uvedeno merjenje količinske in vrednostne porabe vode, kar je skladno z zahtevami EGO Evropska zelena pisarna. Ob vsakem renoviranju se vgrajuje le še varčne splakovalnike vode v toaletnih prostorih. Zaposleni smo se že navadili tudi na varčnejše dozirnike pene za umivanje rok namesto mila, ker se s tem porabi manj vode. Nameščeni so bili varčnejši podajalniki papirnatih brisač, ki predstavljajo največji delež odpadkov v banki. V letu 2013 so bili odpovedani še zadnji baloni z vodo.

Varčevanje z energijo in zelena energija

Tudi na področju porabe električne energije skušamo uvesti čim več ukrepov za znižanje porabe oziroma varčevanje. Za smotrnejši izkoristek ogrevanja in hlajenja smo namestili senčne žaluzije in omejili gretje oziroma hlajenje delovnih prostorov. Strokovne službe so zaposlene opozorile, da vsak posameznik lahko prispeva k racionalnejši rabi energije. Zavedamo se, da vsaka stopinja odstopanja nad priporočili poleg zviševanja ogljičnega odtisa obenem prinese tudi 6 % višje stroške ogrevanja oziroma hlajenja. Za varčevanje z energijo je zagotovljen tudi avtomatski izklop računalniku čez noč. Povprečna poraba električne energije v kWh se od leta 2010 dalje znižuje zaradi različnih varčevalnih ukrepov in zaradi zmanjšanja števila poslovalnic v poslovni mreži.

Poraba električne energije se je v letu 2014 znižala za 4,8 %. Pogodba z našimi dobavitelji vsebuje pogodbeno določilo o izpolnjevanju zakonskih zahtev in najboljših praks s področja okoljevarstvenega ravnanja.

Cerifikat Evropska zelena pisarna za leto 2013