Varčevanje z energenti

Trudimo se poslovati okolju prijazno in varčujemo z naravnimi viri.


Poraba papirja

Za zniževanje porabe papirja vse bolj digitaliziramo naše storitve. Uvedli smo e-izpiske in e-račune, prešli na podpis v oblaku in intenzivno nadgrajujemo spletno in mobilno banko, ki omogočata brezpapirno poslovanje.

Redno letno zmanjšujemo porabo papirja tudi pri internem tiskanju. Letu 2021 smo z digitalizacijo posameznih pocesov uspeli ohraniti 250 večjih dreves.

Varčevanje z energijo

Tudi na področju porabe električne energije skušamo uvesti čim več ukrepov za znižanje porabe oziroma varčevanje. Za smotrnejši izkoristek ogrevanja in hlajenja smo namestili senčne žaluzije in omejili gretje oziroma hlajenje delovnih prostorov. Zavedamo se, da vsaka stopinja odstopanja nad priporočili poleg zviševanja ogljičnega odtisa obenem prinese tudi 6 % višje stroške ogrevanja oziroma hlajenja. Za varčevanje z energijo je zagotovljen tudi avtomatski izklop računalnikov čez noč. Povprečna poraba električne energije v kWh se od leta 2010 dalje znižuje zaradi različnih varčevalnih ukrepov, tehničnih izboljšav, racionalnega obnašanja zaposlenih ter zaradi prenove in zmanjševanja števila poslovalnic v poslovni mreži.

Nadaljujemo z zmanjševanjem porabe električne energije, ki je bila v letu 2020 za 10 % nižja kot v letu 2019.

Obseg odpadkov

Že v letu 2011 smo v skupnih prostorih banke uvedli ekološke otoke za ločeno zbiranje odpadnega papirja, embalaže, kartuš za tiskalnide in ostale odpadke. V večjih zgradbah banke ločeno zbiramo tudi iztrošene baterije. Eden od pogojev za pridobitev certifikata EGO Evropska zelena pisarna je bil tudi količinsko in vrednostno spremljanja gibanja obsega ločeno zbranih odpadkov.

Sanitarni material in poraba vode

V letu 2013 smo pričeli meriti tudi količinsko in vrednostno porabo vode, kar je skladno z zahtevami EGO Evropska zelena pisarna. Ob vsakem renoviranju se vgrajuje le še varčne splakovalnike vode v toaletnih prostorih. Zaposleni smo se že navadili tudi na varčnejše dozirnike pene za umivanje rok namesto mila, ker se s tem porabi manj vode. Nameščeni so bili varčnejši podajalniki papirnatih brisač, ki predstavljajo največji delež odpadkov v banki.

Cerifikat Evropska zelena pisarna za leto 2013

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!