Skupščine delničarjev v letu 2014

23. Skupščina

Sklic 23. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 19. junija na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Zasedanje 23. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki je bila dne 23. 6. 2014 odložena za največ 15 dni, bo dne 1. 7. 2014 ob 10. uri na sedežu banke, Trg republike 2, 1000 Ljubljana s točkami dnevnega reda kot navedenimi v sklicu skupščine dne 19. 6. 2014.

Sklic 23. Skupščine NLBBesedilo sprememb in dopolnitev statutaSprejeti sklepi 23. Skupščine NLB

24. Skupščina

Sklic 24. Skupščine NLB

Objava izida glasovanja

KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE

31. 3. 2024

NLB Skupina: 147,5 EUR

KONTAKT

Valerija Pešec
Vodja Odnosov z vlagatelji
T: +386 1 476 9122
E: valerija.pesec@nlb.si

Odnosi z vlagatelji
E: IR@nlb.si

Peter Jenčič
Odnosi z vlagatelji

T: +386 1 476 2620
E: peter.jencic@nlb.si

Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v letu!